Det är 50 grader varmt. Ibland bryts hettan av kraftiga åskväder, och direkt utanför flygplatsens asfalterade område ligger djungeln tät. Du befinner dig på en flygplats i Afrika där du stödjer en FN-insats. Uppgiften för stunden är att lasta ur en fransk helikopter ur ett ukrainskt transportflygplan, och i det arbetet måste du samverka både med flygplanets besättning och den lokala flygplatschefen.

I arbetet som ramp- och godsservicesoldat hanterar du exempelvis hjälpsändningar från olika nationer. Passagerar- och transportplan med fordon och förnödenheter landar och startar, och ditt arbete är att lasta och lossa planen, samt väga och mäta gods.

Arbetet innefattar även passagerarhantering, vilket bland annat innebär säkerhetskontroller då passagerarna går igenom metalldetektorn och väskor röntgas. Hantering av farligt gods är också ett vanligt inslag i den dagliga verksamheten.

I det vardagliga arbetet övar du på att bygga laster snabbt och säkert i olika typer av väderlek och situationer. Miljön du jobbar i är ofta bullrig eftersom du lastar och lossar medan motorerna är igång. Arbetet ska kunna bedrivas både i Sverige och utomlands, vilket ställer höga krav på förmågan att snabbt kunna omgruppera förbandet.

Som ramp- och godsservicesoldat måste du klara av att jobba i ett högt tempo och samtidigt vara mycket noggrann och mån om säkerheten så att du inte skadar dig på motorerna och propellrarna. Lossningen och lastningen av planen måste också ske så snabbt som möjligt – men samtidigt korrekt så att varken lasten eller planet skadas.

Du arbetar i ett arbetslag om fem till tio personer och använder fordon som till exempel truckar, hjullastare, lastbilar och tunga släpvagnar. Lasten bygger du med bland annat nät och godspalleter, en speciell typ av lastpallar, och du använder olika typer av teknisk utrustning för att mäta och väga godset.

Förutom gods- och passagerarhantering kommer du också utbildas och tränas i traditionella soldatfärdigheter som till exempel strid.

Eftersom du också kan komma att delta i internationella insatser är det viktigt att du trivs med samarbete över såväl kulturella som nationella gränser. Beroende på var insatsen äger rum kan klimatet vara antingen varmt och fuktigt, hett och torrt eller mycket kallt. Det mesta av kommunikationen sker på engelska.

Ramp- och godsservicesoldaten lastar, lossar och rangerar flygplan och helikoptrar.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • B-körkort.

Liknande befattningar

Drivmedelssoldat

En drivmedelssoldat tankar flygplan, helikoptrar och andra fordon på en flygplats, eller kör till en tillfällig tankplats där de landat och tankar dem där.

Lasttekniker

Lastteknikerns främsta uppgifter är att lasta, lossa och rangera flygplan. Lastteknikern har också ansvar för passagerarhantering.