Som reservdelssoldat är din uppgift att se till att det finns reservdelar när de behövs och att lagren har rätt uppbyggnad. Förband i insats arbetar hårt och det är stort slitage på fordon, vapen och annan materiel, så ditt jobb är mycket viktigt för att insatsen ska flyta på bra.

Du har ett bra grepp över hur lagret måste anpassas efter varje insats specifika behov. Vad är det stor åtgång på? Vad måste finnas på plats? Med vilken framförhållning ska materiel beställas från Sverige? Uppgiften kompliceras av långa leveranstider samtidigt som snabba reparationer är ett måste.

Din arbetsplats kan vara allt från stora förråd till ute i skogen. Du jobbar vanligen i en reservdelsgrupp om cirka tre personer och du ingår i en teknisk pluton med mekaniker inom olika områden.

Du kommer att jobba mycket med listor för att styra reservdelsförsörjningen. Du bygger upp lager och lämnar ut materiel. Din befattning innehåller mycket praktiskt och fysiskt arbete men även en stor del administrativt arbete.

I det vardagliga arbetet ingår också att bibehålla dina allmänna soldatkunskaper – dina färdigheter i vapentjänst och strid är grunden i ditt jobb.

Du är utbildad inom logistik eller teknik och du har en bra teknisk systemförståelse.

Som reservdelssoldat jobbar du i en mindre grupp som lagerhåller och förser förbandet och dess mekaniker med reservdelar.

Befattningsutbildning

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Logistiksoldat

Som logistiksoldat förser du andra förband med förråds- och förbrukningsvaror, ammunition, livsmedel, vatten och drivmedel eller hjälper till med transporter.