Det är mitt i natten. Kallt och blåsigt. Du står utkik på signaldäck och spanar efter fartyg. Plötsligt får du order om att dyka efter ett minliknande objekt som upptäckts med sonaren. Du gör dig snabbt redo, lastar ner dykmaterielen i en motorbåt och åker med din dykkamrat och en dykledare till platsen där objektet finns, där ni förankrar en flytboj och dyker ner i det mörka vattnet. Du söker av botten, hittar minan och dokumenterar det noggrant, innan du går upp till ytan och beskriver objektet för dykledaren. Du får nya order om att röja minan, och dyker ner med en sprängladdning, lägger den vid minan för att sedan gå upp till ytan och åka från platsen innan laddningen tänds.

Röjdykaren arbetar på ett minröjningsfartyg och ingår i en dykgrupp med fyra dykare och två officerare, som är en del av en fartygsbesättning på 30 personer. Din uppgift är att röja och kartlägga ammunition på botten av sjöar eller hav. Exempelvis kan dykgruppen få i uppdrag att röja en väg in i en skärgård. Ni kan även få uppdrag då ni åker till gamla dumpningsplatser eller sjöar i närheten av skjutfält och kartlägger eller röjer ammunition, eller kallas in för att hjälpa polisen att dyka efter en försvunnen person.

I ditt vardagliga arbete övar du på att underhålla dina dykkunskaper och på att vårda din utrustning. Eftersom utrustningen är tung har ni mycket fysisk träning för att orka hantera den säkert genom hela dykinsatsen. Då du är både dykare och sjöman sysslar du också med vanligt sjömansarbete som rengöring och underhåll av fartyget, exempelvis smörja delar eller bära ombord mat. Ytterligare en uppgift du har är att vara rökdykare vid en eventuell brand på fartyget, och du övar därför också på att släcka bränder i rökdykutrustning.

Du får i din utbildning lära dig i att dyka taktiskt, vilket innebär att du lär dig att vara tyst och försiktig när du är i närheten av moderna aktiva minor, som kan utlösas av akustik, tryck och magnetism. När du sökt rätt på en mina ritar du av den under vatten med hjälp av en blyertspenna och ritplån – en sorts platta av plast. Informationen tar du med dig upp till ytan där du visar dokumentationen för officerarna. De fastställer i sin tur vad det är för mina och bestämmer om du ska röja den eller inte.

Då du befinner dig långa perioder tillsammans med andra i små utrymmen ombord på ett fartyg krävs att du är social och lätt att komma överens med. Inom dykgruppen är det livsviktigt att ingen gör fel och att ni kan lita på varandra. Du måste vara lugn, noggrann och i god fysisk form för att orka med jobbet som kan vara mycket tufft då du i strömt vatten, mörker och kyla hanterar farliga, ibland instabila minor och annan icke exploderad ammunition. Den roliga och spännande utmaningen med ditt jobb är samtidigt att du får syssla med avancerad dykning i en mängd olika miljöer och situationer.

UTBILDNING OCH ANSTÄLLNING

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Amfibie regementet på Berga utanför Stockholm. Du kan sedan söka anställning på Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona, Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga eller i Skredsvik utanför Uddevalla.

Vidareutbilda dig till marin EOD-operatör

Efter röjdykarutbildningen kan du fördjupa ännu mer i området som specialistofficer. En marin EOD-operatör är en röjdykare och specialistofficer som fördjupat sig inom bland annat ammunitionsröjning, sjukvård och fordons- och båtutbildning.

Som marin EOD-operatör kan du tjänstgöra som operatör och så småningom chef vid en marin EOD-grupp. Du kan även bli dykeribefäl eller dykeriofficer ombord på ett röjdykarfartyg. Du som redan är utbildad röjdykare eller specialistofficer kan söka till utbildningen. 

Läs mer om befattningen marin EOD-operatör.

 

En röjdykare röjer och kartlägger minor och ammunition på botten av sjöar eller hav.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • Simkunnighet (400 m).

Tester

Du som söker till denna befattning genomför särskilda tester under en utökad mönstring

Läs mer

Liknande befattningar

Attackdykare

Attackdykarnas främsta uppgifter är att inhämta information samt att genomföra sabotage, i alla tänkbara miljöer och klimat

Fallskärmsjägare

En fallskärmsjägare inhämtar underrättelser om motståndaren genom fast eller rörlig spaning.

Fältarbetsdykare

En fältarbetsdykare undersöker vägar för att se till att övriga förband kan komma fram. Soldaten undersöker om hinder behöver röjas eller om broar behöver byggas – och om vägen korsas av vatten får fältarbetsdykaren dyka för att undersöka bottenprofilen.

Jägarsoldat

Som jägarsoldat utför du krävande uppgifter som exempelvis spaning och strid. Du ska kunna arbeta under svåra förhållanden och på svårtillgängliga platser.

Kustjägare

Kustjägare inhämtar information genom spaning bakom fiendens linje och utför sabotage.

Specialförbandsoperatör

Specialförbandsoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och eftertraktade förmågor.

Läs röjdykar-chatten

Många passade på att ställa frågor till EOD-operatören Peter som jobbar  som under en eftermiddag bemannade chatten på Försvarsmaktens webbplats.

Till chatten