Kompletterande prövning - Röjdykare

Kompletterande prövning för röjdykare genomförs under fyra dagar på Marinbasen i Karlskrona. Under Prövningen testas din kondition, styrka samt vattenvana. Dessutom genomförs en medicinsk undersökning.

Foto: ML

Dag 1

Dagen inleds med an presentation av upplägget för testerna och instruktörerna. Därefter genomförs konditionstest, styrketest samt självpresentationer av deltagarna.

Dag 2

Tidig väckning och löpning ner till simhallen i Karlskrona där ett vattenfyspass på cirka 90 minuter genomförs. Efter det löpning tillbaka till Marinbasen för frukost. Resterande del av dagen genomförs intervjuer av deltagarna, besök hos sjukgymnast och tandläkare.

Dag 3

Tidig väckning och löpning till simhallen i Karlskrona där man genomför ytterligare ett vattenfyspass som kallas "Work out of the day, Bogdan". Det är ett standardiserat vattenfyspass där vi mäter resultaten på dig som söker. Momenten i passet används också för att kunna ge konkreta tekniktips. Du kan läsa mer om detta pass i PDF-dokumentet: Vattenfys dag 3, under rubriken dokument.

Du kommer också att genomföra stressövningar som är kortare tester som är till för att kontrollera din förmåga att arbeta lugnt och metodiskt i vatten. Under dagen genomförs läkarundersökning och lungröntgen samt eventuella kompletteringar till tidigare intervju.

Dag 4

Dagen inleds med tryckkammardykning till 50 meters djup. Därefter genomförs antagningskollegium där du får besked om du är antagen till utbildningen och tjänsten som röjdykare.

Testkrav konditions- och styrketest dag 1

 • Löpning 3 kilometer, maxtid 13 minuter och 45 sekunder
 • 5 räckhäv/chins
 • 8 dips
 • 10 stepup med 40 kilo i en ryggsäck
 • 40 situps
 • 3 marklyft med 50 kilos vikt
 • 40 rygglyft
 • 40 böjsträck/armhävningar

Detta är lägsta kraven för att få fortsätta den kompletterande prövningen. De deltagare med lägst värde från löpningen och styrketesterna kommer att få avbryta.

Testmoment vattenfys dag 2

 • Neddyk, 4 meter
 • Kullerbytta, framåt/bakåt
 • Över/under 5 böjsträck/armhävningar
 • Under/under 5 böjsträck/armhävningar
 • "Idioten"
 • Vattentramp

Om du inte skulle klara av något av testerna eller bli tvungen att avbryta så innebär det att du inte kommer att få fortsätta med prövningen.