Utökad mönstring - röjdykare

Utökad mönstring för röjdykare genomförs under fyra dagar på Marinbasen i Karlskrona. Under prövningen testas din kondition, styrka samt vattenvana. Dessutom genomförs en medicinsk undersökning.

Foto: Bezav Mahmod

Dag 1

Dagen inleds med en presentation av upplägget för testerna och instruktörerna. Därefter genomförs konditionstest, styrketest samt självpresentationer av deltagarna.

Dag 2

Tidig väckning och löpning ner till simhallen i Karlskrona där ett vattenfyspass på cirka 90 minuter genomförs. Efter det löpning tillbaka till Marinbasen för frukost. Resterande del av dagen genomförs intervjuer av deltagarna, besök hos sjukgymnast och tandläkare.

Dag 3

Tidig väckning och löpning till simhallen i Karlskrona där man genomför ytterligare ett vattenfyspass som kallas "Work out of the day, Bogdan". Det är ett standardiserat vattenfyspass där vi mäter resultaten på dig som söker. Momenten i passet används också för att kunna ge konkreta tekniktips. Du kan läsa mer om detta pass i PDF-dokumentet under rubriken dokument.

Du kommer också att genomföra stressövningar som är kortare tester som är till för att kontrollera din förmåga att arbeta lugnt och metodiskt i vatten. Under dagen genomförs läkarundersökning och lungröntgen samt eventuella kompletteringar till tidigare intervju.

Dag 4

Dagen inleds med tryckkammardykning till 50 meters djup. Därefter genomförs antagningskollegium där du får besked om du är antagen till utbildningen och tjänsten som röjdykare.

Ladda ned dokumenten nedan för detaljer om uttagningstesterna.