Havet är stilla och örlogsfartyget där du tjänstgör färdas sakta över det område av Indiska Oceanen ni bevakar. Plötsligt bryter radion tystnaden med en alarmrapport. Stridsledningscentralen rapporterar om en okänd, snabbgående motorbåt som passerar genom ert bevakningsområde utan tillåtelse. Fartygschefen måste nu snabbt meddela övriga fartyg och staber och göra dem redo att agera. Du som sambandsoperatör överväger snabbt det mest lämpade sambandssättet för att sprida informationen. Du arbetar snabbt: du vet att ingen kan agera innan hela fartygsstyrkan har meddelats. Inom tre minuter har du krypterat meddelandet och skickat det via kortvågsradio.

Som sambandsoperatör är din uppgift att hantera de många olika avancerade radio-, satellit- och kryptosystemen ombord på ett örlogsfartyg. Ledningssystemoperatören är ofta en nyckelkompetens ombord där både sjömän och befäl litar på just din expertis.

Därför är det viktigt att du är noggrann och metodisk i ditt arbete och att du inte tappar greppet under stressiga situationer. Du bör vara teknik-intresserad och ha fallenhet för att använda de sambandssystem som är din speciella kompetens. För att lära dig att hantera dem har du en stabil utbildning att stå på, som ledningssystemoperatör i flottan har du en av de längsta befattningsutbildningarna, den varar i tolv veckor.

Att jobba ombord på ett örlogsfartyg är stundtals ganska krävande, till sjöss kan det gunga mycket och uppgifterna kan vara både fysiskt och psykiskt krävande. Besättningen jobbar oftast i två vaktlag: du går vakt i sex timmar och därefter är du fri att vila, träna eller studera i sex timmar. När ni är till sjöss genomförs alla möjliga övningar, till exempel inom brandbekämpning och vatteninträngning. Du tjänstgör även på däck, främst i samband med losskastning, förtöjning och ankring.

När du ligger till kaj går mycket av din tid åt till materielunderhåll, främst av dina egna sambandssystem men även däcksarbete och rengöring tillsammans med de andra sjömännen.
Du kommer även att vara skyddsvakt på ditt fartyg vilket innebär att du ansvarar för bevakningen av fartyget när det ligger till kaj.

Som sambandsoperatör är du den ombord på ett fartyg som är specialist på att hantera de många olika avancerade radio-, satellit- och kryptosystem.

Fördjupning till utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på något av förbanden: Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • Simkunnighet (200 m).

 

Liknande befattningar

Systemtekniker

Systemtekniker på en ubåt eller ett ytfartyg ser till att sonar-, radar-, eldlednings- och kommunikationssystemet ombord fungerar genom att åtgärda fel, göra kontroller och utföra förebyggande underhåll.

En film om ytstrid

Det är mycket som händer på ett örlogsfartyg, i stridsledningscentralen bedrivs strid i tre dimensioner. I luften, på ytan och under ytan.