Tiden är knapp när din sambandsgrupp anländer till er nya grupperingsplats. Ert uppdrag är att upprätta radiolänk- och radiostationer åt er bataljon, och enligt order från bataljonchefen måste det gå illa kvickt. Gruppen sätter direkt igång med att resa master där det sitter antenner. Från en fordonshytt sätter en av dina kollegor igång era radiolänk- och radiostationer som ansluts i ett större sambandsnät där andra sambandsenheter ingår. När ni är klara rapporterar du uppåt att samband har upprättats. Ni har hunnit med er snäva tidsplan på sekunden.

Som samband/ledningssoldat arbetar du med att upprätta rörliga sambandssystem för markstridsförband och i vissa fall till stöd för hela Försvarsmakten. Du ingår ofta i en grupp om cirka tre personer som löser olika typer av sambandsuppgifter. Din grupp kan antingen arbeta självständigt eller tillsammans med andra grupper inom ramen för en större enhet som en sambandstropp eller en pluton.

En typisk uppgift är att ordna förbindelse mellan två platser genom att upprätta sambandssystem för militära dator- och telenätverk. Du som sambandssoldat utgör en viktig del i att säkerställa att det finns samband och ledningsstödsystem för militära chefer och förband. Du måste klara av snabba tempoväxlingar och vara en skarp problemlösare. Tjänsten innebär att du växlande utbildas, övar och att du kan få stå i beredskap och delta i insatser både nationellt och internationellt.

När du påbörjar din tjänstgöring får du en fortsatt träning i allmän soldattjänst, till exempel i hanteringen av ditt vapen. Dessutom utbildas du i befattningen samband/ledningssoldat och specifikt i just den inriktning som du har.

Utbildningen till samband/ledningssoldat ger dig träning i att använda olika sambandssystem, exempelvis radiostationer, radiolänk eller satellitsamband. Du bör gilla teknik och datorer. Du ska vara intresserad av att lära dig eller ha tidigare erfarenhet av telekommunikation, datorkommunikation, datorer och IT.

Det är en fördel om du har körkort för personbil eller tyngre fordon (C-körkort). Då kan du beroende på befattning få utbildning till militära förarbevis och även möjlighet att ta civilt körkort för tyngre fordon.

Efter en tids tjänstgöring kommer du att utvecklas i din befattning som sambandsoldat och få fördjupad kunskap inom ditt område. Du kan då gå vidare genom att lära dig fler system, exempelvis andra radiolänk eller satellitsystem. Du kan även få utbildning inom övervakning och drift av sambands- och datornätverk (WAN/LAN). I en del befattningar ges också utbildning för arbete på hög höjd i torn och master. Det finns även möjlighet att utvecklas mot en befattning som sambandsgruppchef eller sambandsbefäl. Ytterligare ett alternativ är att söka till att bli att bli sambandsoperatör till stöd för specialförband.

En samband/ledningssoldat upprättar sambandspunkten, ett fullt fungerande kommunikationsnät med telefonnät, internet, fiberoptisk kabel och elkablage för en stab.

Liknande befattningar

Sambandssoldat flygvapnet

Sambandssoldaten upprättar kommunikationssystem på flygbaser och kommunikation via transportabla master.

Telesystemmekaniker

Telesystemmekanikern arbetar med underhåll av el- och telekabel och hjälper till med att upprätta och driftsätta en flygplats.