Du befinner dig på en flygplats någonstans i världen. Tillsammans med ledningssystemdriftledarna och systemtekniker inom marktele, radio, data och strömförsörjning har du just byggt infrastrukturen för en hel transportabel flygplats. Du får precis en chans att pusta ut efter det intensiva arbetet när du plötsligt måste rycka ut igen – en lastbil har råkat dra ner en kabel – och du måste snabbt lösa situationen.

Som sambandssoldat har du i uppgift att som en del av upprättandegruppen vara först på plats för att förbereda för resten av förbandet. Du och de andra i gruppen ska bygga en transportabel flygplats och upprätta kommunikationssystem Komnät Flygbas. Det är ett kommunikationssystem som gör att alla på basen kan kommunicera med varandra över telefon, radio och data, både inom och utanför flygplatsen.

Du har också i uppgift att delta i den dagliga driften av Komnätet, och bistår då ledningssystemdriftledaren som ansvarar för att Komnätet fungerar rent tekniskt, och som också har den övergripande bilden av sambandssystemen.

Den största delen av ditt jobb består av materieltjänst – att vårda och underhålla både fältlinjer och de rullar med fiberkabel som behövs för fältlinjerna.

I din materiel ingår även mastvagnar som du kan bygga transportabla master av. Masterna är nödvändiga för att flygplanen ska kunna ha radiokommunikation med varandra. Du deltar i upprättandet och brytandet av masterna, och har ansvar för att kontrollera och vårda dem.

Ditt arbete består också av linjebyggnadstjänst, det vill säga uppbyggnad, underhåll och brytande av fiber- och elkabel.

Vid internationella insatser har ni med er materiel för att kunna upprätta satellitkommunikation med Sverige. Du arbetar också med lastbil och har möjlighet att ta lastbilskörkort under anställningen.

Perioderna mellan upprättandet och brytandet av kommunikationssystemet är betydligt lugnare för dig som har sambandstjänst och då kan du istället få komma att stödja förbandet i andra dagliga uppgifter som till exempel bevakning och eskorteringstjänst.

Som sambandssoldat arbetar du i en miljö där den absolut senaste tekniken används. Därför bör du vara intresserad av data och teknik, samtidigt som du också måste vara serviceinriktad, noggrann, ansvarsfull, säkerhetsmedveten och fysiskt stark.

Sambandssoldaten upprättar kommunikationssystem på flygbaser och kommunikation via transportabla master.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen

Liknande befattningar

Samband/ledningssoldat armén

En samband/ledningssoldat upprättar sambandspunkten, ett fullt fungerande kommunikationsnät med telefonnät, internet, fiberoptisk kabel och elkablage för en stab.

Telesystemmekaniker

Telesystemmekanikern arbetar med underhåll av el- och telekabel och hjälper till med att upprätta och driftsätta en flygplats.