Utanför en nedgången industribyggnad står du med en sjuksköterska och den ställföreträdande gruppchefen och följer rapporter av händelseförloppet innanför väggarna. Plötsligt ropar gruppchefen att de har behov sanering – gruppens provtagare har fått ett större spill över sig. Du har förberett all materiel och dig själv mentalt för en optimal metod om olyckan skulle vara framme. Snabbt och effektivt för du din drabbade kamrat genom de olika saneringsstegen, ni börjar med kängorna och avslutar med att sanera skyddsmasken.

Sanringssoldaten ingår i en grupp om åtta personer som har till uppgift att undersöka områden som är viktiga för samhället eller Försvarsmakten – till exempel hamnar, flygplatser eller industrianläggningar – för att se om där finns farliga kemiska ämnen.

Du är gruppmedlemmarnas livförsäkring om de oavsiktligt utsätts för något av de farliga ämnen som finns i de miljöer där ni verkar. Om olyckan är framme går du igenom de saneringssteg du så många gånger övat på och hjälper en drabbad kamrat.

Framför allt ansvarar du för planering och förberedelser för att förebygga behovet av sanering och på så sätt minimera skador vid en eventuell olycka.

Under en insats är det du som säkerställer den saneringsberedskap som du tillsammans med gruppchefen kommit överens om. Arbetet handlar mycket om att vara väl förberedd, och att efter diskussioner med övriga gruppmedlemmar kunna anpassa metoder och materiel efter vad som påträffas under pågående insats.

Det gäller alltid att utföra rätt steg på rätt sätt och i rätt ordning – och att se till att inte smitta ner andra, eller instrument, med de farliga ämnen ni upptäckt. Du kommer att lära dig att arbeta mycket systematiskt och metodiskt.

Till vardags handlar ditt arbete till stor del om att analysera och prova fram saneringsmetoder som passar för olika ämnen, och för vad det är som ska saneras: en person, ett instrument eller något annat föremål. Du och de andra i gruppen övar ofta tillsammans på era gemensamma uppgifter.

Både materiel och metoder kräver att du har förståelse för bakomliggande naturvetenskapliga principer, och därför är det en fördel om du har naturvetenskaplig bakgrund. Du måste i alla lägen vara mycket noggrann, då minsta rest av farliga ämnen på det som ska saneras kan få allvarliga konsekvenser.

Saneringssoldaten planerar och förbereder för att förebygga behovet av sanering och därigenom minimera skador om en olycka med farliga kemiska ämnen skulle inträffa.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

DIM-soldat

DIM-soldaten undersöker med hjälp av indikeringsinstrument områden som hamnar, flygplatser eller industrianläggningar för att se om där finns kemiska eller andra farliga ämnen.