Efter att ha fällt ett antal sjöminor samt sonarer i havet, bevakar du nu tillsammans med din grupp en sjöfartsled in till en större hamn i Sverige. Väntan på en eventuell fiende är lång och oviss och samtidigt gäller det att noga dölja sig från motståndaren.

Plötsligt får du kontakt med din sonar och anmäler det till gruppchefen. Varje kontakt måste snabbt utvärderas och bedömas för att en eventuell vapeninsats ska ha effekt. Nästan direkt efter din egen rapport så hör du din stridsparskamrat anmäla samma sak, men den här gången kommer det från en annan sonar. Något stort passerar just nu ert nät.

Som sensoroperatör ingår du i en sensorgrupp. Din huvudsakliga uppgift är att bevaka på och under ytan med hjälp av avancerade sensorer för ytövervakning, bildförstärkare, sonar och vid kontakt kunna avge eld med kontrollerbara sjöminor.

Tjänsten kräver att du kan samarbeta i grupp och att du har stor uthållighet såväl mentalt som fysiskt. Som sensoroperatör har du även tillika en befattning som antingen stridssjukvårdare, signalist eller skarpskytt.

 

Sensoroperatörens huvudsakliga uppgift är att bevaka vattnet såväl på som under ytan med hjälp av avancerade sensorer

Fördjupning till utbildningen

Efter genomförd grundutbildning är du specialist som sensoroperatör och minsoldat.

Liknande befattningar

Amfibieskyttesoldat

Amfibieskyttesoldatens uppgift är anfall och försvarsstrid i skärgårdsmiljö.