Månen lyser över den blåsiga bukten. Övningen är i full gång och inne i stridsledningscentralen råder febril aktivitet. Navigationsorganisationen på manöverbryggan ser till att fartyget på ett tryggt sätt följer den tänkta färdplanen. Förutom kommunikation över radio kommunicerar du som signalmatros med de olika enheterna via morse för att inte kunna avlyssnas: det frenetiska blinkandet blir till en lång sekvens av tecken som du tyder och levererar över till manöverofficeren.

Din huvuduppgift som signalmatros är signalering i det visuella mediet. Det innebär ljussignalering med morselampor, både dag som natt samt att under dagsljus kunna signalera med signalflaggor. 

I ditt arbete måste du givetvis vara väl insatt i såväl morsealfabetet som de svenska och internationella publikationer som styr den optiska signaleringen. 

Till sjöss har du två huvuduppgifter vid sidan av signaleringen: bryggtjänstgöring och däcksarbete. 

Bryggtjänstgöringen går ut på att fungera som stöd till manöverofficeren, den officer som ansvarar för navigationen. Det kan bland annat innebära uppgifter som att styra båten samt hålla utkik, både i vattnet och i luften, efter till exempel andra fartyg, containrar eller andra hinder.

Däcksarbetet i sin tur är en lika viktigt uppgift för att fartyget ska kunna genomföra sin dagliga verksamhet. Arbetet går bland annat ut på att hjälpa till att kasta loss eller förtöja, bogsering, eller andra manövrar som vid sjögång kräver stor precision från däcksmatroserna för att undvika skador på personal eller materiel. 

I däckstjänsten ingår också att hantera fartygets RIB, en snabbgående hybrid mellan en konventionell båt och en gummibåt, där du som signalmatros kan få agera som besättningsman eller förare.

Du tillbringar större delen av din vardag till sjöss, dag som natt, ibland under flera veckor i sträck. Dåligt med sömn, hårt väder och kraftig sjögång kan försvåra ditt arbete markant, och det ställs därför hårda krav på dig som sjöman i flottan att kunna samarbeta bra med andra och leva tillsammans i trånga utrymmen. 

Samtidigt bidrar det till att skapa en speciell stämning i gruppen där du lär känna dina arbetskamrater väl.

Utöver det dagliga arbetet kommer fartygets stridstjänst att prövas – antingen under övningar i närområdet eller under internationell insats utomlands. Som signalmatros ingår du i någon av fartygets stridsbefattningar, exempelvis kulspruteskytt eller rökdykare. 

Signalmatrosens huvuduppgift är signalering i det visuella mediet, framför allt med morselampor och signalflaggor.

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.
  • Simkunnighet, 200 meter.

Liknande befattningar

Sonaroperatör

Sonaroperatörens huvuduppgift är sonaren, och framför allt tolkningen av de signaler som går att utläsa från den.

Inre strid ombord på fartyg

Det är inte bara yttre hot att ta hänsyn till. Den inre striden är lika viktig för fartyget. Den innefattar bland annat brandbekämpning, sjukvård och reparation.