Korvetten befinner sig i ett osäkert insatsområde längs den långsträckta kusten. Plötslig ser du på en av skärmarna att en sjömålsrobot närmar sig. Du rapporterar till de övriga och vaktchefen beordrar genast “Klart för strid”. I tumultet avläser du att projektilen har låst sin målsökare på fartyget. Ni avfyrar ett skenmål – rök och remsor som ska förvirra roboten. Hela fartyget är på helspänn. Då hör du hur målsökaren tystnar. Den har missat och ni kan andas ut.

En signalspaningsoperatör spanar mot radarsystem på fartyg, flygplan och helikoptrar för att upptäcka egna och andra radarsystem. Du kan också använda fartygets system för att upptäcka och lura fientliga missiler så att de inte träffar fartyget.

Systemet alltid är igång och många olika tjänstegrenar i fartyget vill kunna ta del av informationen som du får ut ur det.

Jobbar du på en korvett är din huvudsakliga uppgift att spana efter olika radarsystem, men du har även andra uppgifter ombord, som ytplottning, losskastning och förtöjning. Du ingår vidare i fartygets skyddstjänstorganisation och kan få utföra brandsläckning eller ta hand om skadade personer. När fartyget ligger till kaj gör ni fartygsunderhåll och har vakttjänst.

Din arbetsplats på fartyget är framför ett par datorskärmar i stridsledningscentralen, ett utrymme ombord på cirka 20 kvadratmeter där 10–15 personer arbetar samtidigt. Där är du en viktig del i en kedja av människor. I stridsledningscentralen är det trångt och kan vid dåligt väder vara ganska gungigt.

Du samlar in och bearbetar hela tiden en stor mängd information, både muntlig och skriftlig. En stor del av radiokommunikationen sker på engelska.

Även om ditt arbete till stor del kretsar kring teknik, handlar det övergripande om en kamp om information. Du måste därför ha god förståelse för både "människan och maskinen" – vara tekniskt kunnig samtidigt som du gärna får ha kunskaper i främmande språk.

Den speciella miljön i stridsledningscentralen kan vara fysiskt krävande och du bör därför vara uthållig och tålmodig som person.

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

En signalspaningsoperatör genomför spaning mot radarsystem på fartyg och på land, på flygplan och helikoptrar, i syfte att upptäcka och identifiera egna, allierade och motståndarens radarsystem.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.
  • Simkunnighet, 200 meter.

Liknande befattningar

Sonaroperatör

Sonaroperatörens huvuduppgift är sonaren, och framför allt tolkningen av de signaler som går att utläsa från den.

Telekrigssoldat

Som telekrigssoldat ska du med hjälp av avancerad teknisk utrustning spana på människor eller fordon, alternativt störa fiendens kommunikation.

En film om ytstrid

Det är mycket som händer på ett örlogsfartyg, i stridsledningscentralen bedrivs strid i tre dimensioner. I luften, på ytan och under ytan.