Du sitter i en sjöövervakningscentral med dataskärmar och andra tekniska instrument runt dig. Med hjälp av dessa övervakar du vad som händer på havet. Det är mitt i natten när du upptäcker att ett främmande fartyg rör sig mot svenskt territorium. Nu måste informationen spridas snabbt och säkert till rätt mottagare. 

Som sjöövervakningsoperatör ansvarar du för ett spaningsområde där du övervakar sjöläget och letar efter avvikelser på sjön. Det gör du med hjälp av bland annat radar, optronik och transponderinformation. De uppgifter du får in bearbetar du för att på ett tydligt sätt skicka vidare till personer både inom och utanför Försvarsmakten. Du tar också emot viss information som du inte kan se i dina system från spaningsoperatörerna. Du leder även fartyg och flyg samt sköter kommunikationen med andra övervakningsenheter.

I sjöövervakningscentralen ingår du i ett vaktlag på minst fem personer där en är vakthavande sjöövervakningsledare. Därför ställs det i tjänsten som sjöövervakningsoperatör höga krav på god samarbetsförmåga. Du arbetar i skift, dag som natt under årets alla dagar, och måste hela tiden ha fullt fokus på det du gör.

Eftersom du kommer att samarbeta med andra nationer är det viktigt att du har goda kunskaper i engelska. Arbetsbelastningen varierar och kan gå från låg till mycket hög på en kort stund.

Verksamheten bedrivs i sjöövervakningscentraler på land. Detta är en befattning där kompetens och erfarenhet är av stor vikt och målet är att du succesivt ska få utökat ansvar. Utöver de ordinarie arbetsuppgifterna bedrivs även utbildning för att du skall utvecklas i din roll som sjöövervakningsoperatör. Utöver ordinarie arbetsuppgifter i insatsverksamhet kommer du även att delta i övningsverksamhet.

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Marinbasen.

En sjöövervakningsoperatör övervakar svenskt hav och närliggande områden med hjälp av bland annat radar, flyg och fartyg.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Simkunnighet, 200 meter
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.