Du är sjukvårdare i ett insatsområde. Du och de andra i sjukvårdsgruppen färdas i en splitterskyddad ambulans och följer med i en konvoj om tio fordon på väg med förnödenheter till en camp. Plötsligt kör fordonet längst fram på en mina – och en person skadas av smällen. Övriga soldater i konvojen säkrar området, medan du och sjuksköterskan snabbt springer fram och tar hand om den skadade. Samtidigt rapporterar vagnchefen till sjuktransportledningen vad som hänt, och kallar en helikopter till platsen.

Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdare i Försvarsmakten är att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka. Du ska kunna göra ett första akut omhändertagande själv men arbetar oftast tillsammans med andra. I sjukvårdsgruppen ingår vanligtvis en sjuksköterska, en förare, en sjukvårdare och en vagnchef.

I ditt jobb kan du komma att arbeta vid en stationär plats för daglig sjukvård (en så kallad förbandsplats), på ett sjukhus, eller ingå i en sjukvårdsgrupp som till exempel följer med ett anfallande kompani.

Du har i uppgift att underhålla sjukvårdsutrustningen, det vill säga se till att medicinska artiklar som syrgas och förband alltid finns på plats. I ditt vardagliga arbete ingår också övningar då du tränar på att assistera vid akuta omhändertaganden efter exempelvis en trafikolycka. Varje år praktiserar du på en civil sjukvårdsenhet, till exempel en vårdcentral, akutmottagning eller ambulansenhet.

Som sjukvårdare har du fått stridsutbildning för att kunna skydda och försvara den egna gruppen och era patienter. Inför en insats övar du ofta tillsammans med ett stridande kompani: Du följer med dem och tränar på att ta hand om stridsskador, stabilisera och transportera sjuka och lätt skadade till förbandsplats, och allvarligt skadade till kirurgitroppen.

Utöver vanlig stridsutrustning bär du som sjukvårdare också tung sjukvårdsutrustning, och ska dessutom kunna ta hand om dem som är utmattade. Därför måste du vara mycket uthållig och klara stora fysiska påfrestningar. Arbetet kräver också ett stabilt psyke eftersom du kommer i kontakt med svårt skadade människor.

Som sjukvårdare hjälper du legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade, sjuka och utmattade samt underhåller sjukvårdsutrustningen.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

 

Liknande befattningar

Sjukvårdare flygvapnet

En sjukvårdare inom flygvapnet ingår i en sjukvårdstropp på en flygplats och hjälper sjuksköterska och läkare att ta hand om skadade samt kör sjuktransportfordon.

Sjukvårdare Hemvärnet

Sjukvårdare hjälper legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade, sjuka och utmattade samt underhåller sjukvårdsutrustningen.

Amputerade skademarkörer höjer pulsen

Med hjälp av amputerade skademarkörer och en professionell sminkös skapar Försvarsmedicincentrum i Göteborg realistiska övningssituationer i utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal som ska tjänstgöra i Afghanistan.