Larmet går – ett flygplan är på väg in för landning och ni får via flygledaren veta att landningsstället inte går att fälla ner. Du startar ambulansen samtidigt som sjuksköterskan och de andra sjukvårdarna hoppar in i fordonet. Ni möter upp räddningsledaren och R3-soldater på plats och informeras kort om läget. Din uppgift just nu är att hjälpa till med eventuella skadade samt att köra ambulansfordonet. Som tur är löser sig situationen – landningsstället fälls ut och planet landar säkert.

Som sjukvårdare inom flygvapnet arbetar du på en flygplats i en så kallad sjukvårdstropp tillsammans med sjuksköterskor och läkare. Troppen upprättar en förbandsplats för daglig sjukvård där läkarna även ska kunna göra vissa typer av akuta omhändertaganden. Som sjukvårdare assisterar du sjuksköterskan och läkaren. Du ska exempelvis kunna ge smärtlindring eller syrgas till den skadade eller sjuka.

Du är förare och ansvarig för olika typer av sjuktransportfordon, från vanliga civila ambulanser till splitterskyddade fordon och terränggående räddningsbandvagnar. Du fyller på med materiel inne i ambulansen samt står för yttre underhåll.

Om en olycka inträffar åker två sjukvårdare och en sjuksköterska dit med någon typ av ambulansfordon. Lättare skadade kör du sedan till förbandsplats så att läkaren får ta en titt. Svårt skadade skickas däremot direkt till sjukhus med exempelvis flyg.

Du övar regelbundet på olika situationer med fiktiva patienter, allt från trafikolycka och strid till att hämta en utskjuten pilot som landat med fallskärm. Samarbetet mellan olika grupper är en viktig del i träningen.

Mot flygplatser finns i regel inte någon hotbild, utan man är istället i beredskap för eventuella flygolyckor. Utanför flygplatsen kan splitterskyddande ambulanser gå ut i insats med säkerhetsförbandet, och då ska du som sjukvårdare också kunna använda vanlig stridsutrustning och försvara dig samtidigt som du gör ett omhändertagande.

Som sjukvårdare är det viktigt att du har en hög stresströskel och kan agera under press. Att arbeta och vara i beredskap under oregelbundna tider, natt som dag, kan vara tufft. Du kan även komma att uppleva traumatiska situationer när personer blivit allvarligt skadade. Samtidigt får ni inom gruppen ofta en stark gemenskap på grund av de specifika upplevelser ni har tillsammans.

Eftersom alla i gruppen hjälps åt är det viktigt att du som sjukvårdare har god social kompetens och är flexibel, ödmjuk och lugn. Tjänsten ställer även krav på en god fysik, det innebär många tunga lyft med patienter på bår.

En sjukvårdare inom flygvapnet ingår i en sjukvårdstropp på en flygplats och hjälper sjuksköterska och läkare att ta hand om skadade samt kör sjuktransportfordon.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

 

Liknande befattningar

Sjukvårdare armén

Som sjukvårdare hjälper du legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade, sjuka och utmattade samt underhåller sjukvårdsutrustningen.

Sjukvårdare Hemvärnet

Som sjukvårdare hjälper sjukvårdspersonalen att behandla skadade och sjuka. Du tar också hand om sjukvårdsutrustningen.

Amputerade skademarkörer höjer pulsen

Försvarsmedicincentrum i Göteborg övar realistiska situationer.