Du är längst bak i vagnen, med soldaterna. Under färden har iskylan i stridsrummet långsamt bytts ut mot värmen från kamraternas kroppar. Alla är djupt koncentrerade. En ojämnhet vidarebefordas som en stöt genom bänken. Föraren saktar in och stannar, en signal om att ni och de andra vagnarna är på plats. Först när luckan öppnas bekräftas det av hörselintrycken – eldgivning och spridda rop. I en väl inövad rutin tar ni en efter en plats i lucköppningen och osäkrar vapnen.

Som specialistofficer har du har två olika roller som du ibland varierar mellan. Ett år kan du vara chef för en skytte- eller spaningsgrupp för att nästa år arbeta som instruktör.

Du är tränad i taktik och stridsteknik för stridsfordon 90, och även för andra fordon. Du arbetar tillsammans med förare och vagnchef och leder en grupp på sex till åtta personer. Med hjälp av dem utför du uppgifter av olika karaktär i fält.

Som gruppchef bedriver du direkt ledarskap på lägsta nivån, vilket innebär att du lever med dina soldater dygnet runt. Därför är det också viktigt att du har en personlig mognad och vågar fatta beslut och agera.

Arbetet är något lugnare än till exempel vagnchef, men istället mer fysiskt. När ni lämnar fordonet ska ni ta er fram till fots eller med skidor och ni bär med er utrustning som kan vara mycket tung.

Väljer du att jobba som skyttegruppchef går ditt arbete ut på att lösa stridsuppgifter som ges av plutonchefen. Som skyttegruppchef kan du få order om att strida uppluckad, alltså från vagnen. Du kan också behöva ta dig fram till fots och gå in i närstrid. Då lämnar ni vagnen och har, beroende på hot, fordonet bakom eller bredvid dig.

Spaningsgruppens uppgift, å andra sidan, är inte främst att strida utan att spana och ta reda på information om motståndaren. Om det finns risk för att vagnen hörs, eller om ni inte kan ta er fram, lämnar du fordonet. Du löser då spaningsuppgiften till fots, vilket kräver god fysik.

Din utbildning får du vid Markstridsskolan, MSS, i Kvarn.

Du har specialkunskaper om och leder en skytte- eller spaningsgrupp som använder stridsfordon 90 självständigt i strids- respektive spaningsuppdrag.

Liknande befattningar

Skytte/spaningsgruppschef

Som skytte- eller spaningsgruppchef leder du en grupp stridande respektive spanande soldater som självständigt löser uppdrag i fältet.