Du ålar över en vidsträckt, torr ängsmark. Solen verkar bränna rakt igenom kläderna. Ni kan inte riskera att kommunicera med resten av truppen innan ni når träden framför er. Du signalerar ett stopp och lyssnar. Bara vinden hörs. Någonstans i skogen finns jägarförbandet som gav sig av för flera dagar sedan. Du tänker efter vad ni ska rapportera. Två vakter på en bergskam i nordväst. En fordonsburen spaningsgrupp från motståndarsidan. Du inser att ni måste dela upp er för att hinna täcka mer mark.

Du är underställd plutonchefen och jobbar som instruktör för soldaterna. Du utbildar dem i förbandets materiel, i grundläggande försvarsmaktsgemensam soldat- och sjömansutbildning, FSS, och lär ut hur en vårdar och skjuter med olika vapensystem.

Du undervisar också i stridsteknik, där du lär soldaterna hur en order ser ut, vad den innebär, och hur de går till väga för att lösa en uppgift. Du ansvarar dessutom för soldaternas fysiska träning.

Som gruppchef bedriver du direkt ledarskap på lägsta nivån, vilket innebär att du lever med dina soldater dygnet runt i samma miljö. Därför är det viktigt att du har personlig mognad och vågar fatta beslut och agera.

Skyttegrupper finns som stridande förband i en pluton. Som skyttegruppchef leder du din grupp i strid och bestämmer bland annat vilka vapen ni ska använda och er stridsgrupperingsform. Du styr gruppen med tecken, kommandon och signaler.

Din grupp jobbar ofta i samspel med två eller tre andra grupper som tillsammans skickas ut för att lösa en uppgift. Ni kan till exempel beordras att ta över ett terrängparti med vapenkraft för att understödja ett annat kompanis anfall.

Som spaningsgruppchef arbetar du närmare den egna truppen. Din spaningsgrupp rycker ut med kort varsel för att skaffa uppdaterad och korrekt information innan andra förband avancerar. Ni är annars organiserade likadant som det stridande förbandet – soldaterna är utrustade med vapen och tränade för att kunna leverera underrättelser såväl som att klara en stridssituation.

Du arbetar mycket självständigt och måste ha god fysik. Man kan säga att spaningsgrupper kräver bättre fysik än skyttegrupper, men lägre än jägargrupper.

Du utbildas vid Markstridsskolan, MSS, i Kvarn, vid arméns jägarbataljon i Arvidsjaur och K3 i Karlsborg. Skytte- och spaningsgruppchefer går inledningsvis samma typ av vapenskola som jägargruppchefer. Sedan utbildas du i anfall och försvar. När till slut instruktörsdelen är klar är du i befattning och tränas då som spanings- och skyttegruppchef.

Som skytte- eller spaningsgruppchef leder du en grupp stridande respektive spanande soldater som självständigt löser uppdrag i fältet.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen. 

Liknande befattningar