Din skyttegrupp har skickats på ett viktigt uppdrag. Under en insats ska ni med granateld förstöra fiendens luftvärn för att skydda de flygplan som skall passera. Ni vandrat genom tät djungel i tre dygn för att komma till platsen där ni skall skjuta. Flygplanen ska komma i natt. Om ni misslyckas med erat uppdrag riskeras hela insatsen.

Som skyttesoldat tillhör du en grupp vars huvuduppgift är att strida mot en fiende på marken genom direkt eld eller understödseld.

Era uppdrag kan vara i många dagar. Ni ska då klara er självständigt ute i terrängen. Av dig som soldat krävs det stor uthållighet, och även samarbetsförmåga, för att du ska kunna göra ditt bästa under sådana situationer. Den fysiska kravprofilen är likvärdig med den för jägarsoldat.

Ibland färdas ni i en pansarterrängbil, men era huvuduppgifter utför ni avsuttna. Ibland måste ni ta er fram långa sträckor till fots, under vintern på skidor. Ni kan också flygas in till platsen för uppdraget med helikopter eller transportflygplan.

Du får lära dig hantera bland annat automatkarbiner, kulsprutor och pansarbrytande vapen. Pansarterrängbilens vapen kan monteras av för att ni ska bära med er det – också det en påfrestande del av arbetet.

Det vardagliga arbetet varierar beroende på om du är hemma i Sverige eller vid insats utomlands. Vanligast är att du befinner dig på någon ort i Sverige och tränar inför insats eller löser en nationell uppgift.

Du övas bland annat i grundläggande stridstekniker, vapenhantering och inte minst i hur man bemöter människor. Om insatsen äger rum utomlands får du lära dig om landets kultur, språk och seder. Din utbildning varvas med fysisk träning och teoretiska och praktiska utbildningar.

Träning på enstaka uppgifter vävs ihop med helheten när du deltar i övningar upp till bataljons storlek.

Övningarna bidrar till bra gruppkänsla och även din personlig utveckling. Det är viktigt att du blir en stark individ som vill och kan skapa en lagkänsla. Först då kan gruppen, och plutonen, samarbeta effektivt även under pressade situationer.

Den speciella arbetsmiljön, där du och dina kamrater övar, tränar och ibland bor tillsammans, kan vara en utmaning. Därför är det viktigt att du är en ansvarsfull person som gillar att arbeta med andra människor. Jobbet är ibland fysiskt krävande, så en god fysisk grundplattform är en förutsättning.

Skyttesoldaten ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

 

Liknande befattningar

Skyttesoldat armén

En skyttesoldat i armén ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.

Skyttesoldat Hemvärnet

Som skyttesoldat i nationella skyddsstyrkorna är dina huvuduppgifter strid, spaning och bevakning.

Skyttesoldat stridsfordon

En skyttesoldat i ett stridsfordon ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar.

Spaningssoldat lätt bataljon

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.