Din pluton har fått till uppgift att positionera sig på en höjd en bit utanför en stad för att skydda en grupp som färdas in mot staden. Du är gruppens signalist och tar plats i stridsfordonet först av alla. Redan innan ni lämnar lägret har du grundligt gått igenom radioutrustning och vapen för att vara beredd.

Som skyttesoldat i ett stridsfordon är du en av runt sex soldater i en mekaniserad grupp . Er huvuduppgift är att strida mot en fiende på marken med stöd av exempelvis granatkastareld eller artillerield. Du får lära dig hantera bland annat automatkarbiner, kulsprutor och pansarbrytande vapen och ibland tar ni er fram till fots och under vintern på skidor. Oftast strider ni tillsammans med andra likadana grupper.

Dina vardagliga uppgifter kan vara allt från fysisk träning och skjutövningar till teoriutbildning om hur exempelvis kommunikationsutrustningen fungerar. Efter din grundutbildning är du specialist på ett område, till exempel ett vapen och när du börjar arbeta får du kompletterande utbildning på all den utrustning som gruppen använder. Du övas bland annat i grundläggande stridstekniker, vapenhantering och inte minst i hur man bemöter människor.

Övningarna du deltar i bidrar till att stärka gruppen och din självkänsla. Det är viktigt att du blir en stark individ som vill och kan skapa en lagkänsla. Först då kan gruppen, och plutonen, samarbeta effektivt även under pressade situationer. 

Den speciella arbetsmiljön kan vara en utmaning. Därför är det viktigt att du är en ansvarsfull person som gillar att arbeta med andra människor.

En skyttesoldat i ett stridsfordon ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Skyttesoldat armén

En skyttesoldat i armén ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.

Skyttesoldat lätt bataljon

Skyttesoldaten ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.

Spaningssoldat mekaniserad bataljon

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.