Du befinner dig ombord på en korvett under en övning tillsammans med svenska ubåtar i Östersjön. Med hjälp av sonaren har ni upptäckt att ni har sällskap. En främmande ubåt rör sig i området, uppenbart intresserad av er övning. Ni vidarebefordrar informationen till övningsledningen som omedelbart ger order om att avbryta. Ni vill ogärna avslöja svenska förmågor i onödan.

Dina huvuduppgifter som specialistofficer och sonarbefäl är att leda sonaroperatörernas arbete och att organisera sonartjänsten ombord. Du kan antingen verka under vattenytan ombord på en ubåt, på ytan ombord på en korvett, ett minröjningsfartyg eller en bevakningsbåt, eller över ytan ombord på en helikopter.

Sonarbefälstjänsten på de olika plattformarna påminner om varandra och skiljs åt framför allt av vilket syfte och vilka förutsättningar plattformen har.

Själva sonartjänsten är bara en del av ditt arbete ombord. Ytfartygens sonarer påverkar fartygets manöverförmåga när de är nedsänkta i vattnet och du kommer därför inte alltid sitta vid dina sonarsystem. Som specialistofficer ingår du också i manöverorganisationen som hjälpnavigatör och bestickförare, samtidigt som du stöttar utkiken.

I närförsvarssituationer leder du också en skyttegrupp bestyckad med finkalibriga vapen på däck. Dessutom kan du komma att få en del extratjänster ombord, till exempel som sjukvårdare, rökdykledare eller skeppare.

Sonarbefälets huvuduppgifter är att leda sonaroperatörernas arbete och att organisera sonartjänsten ombord på fartyget.

Behörighetskrav

Liknande befattningar

Sonarofficer ubåt

Sonarofficerens huvuduppgifter är att leda sonaroperatörernas arbete och att organisera sonartjänsten ombord på fartyget.

Inre strid ombord på fartyg

Det är inte bara yttre hot att ta hänsyn till. Den inre striden är lika viktig för fartyget. Den innefattar bland annat brandbekämpning, sjukvård och reparation.