Du befinner dig ombord på en ubåt, mitt i en övning med andra enheter i Hanöbukten. Du har full koll på var dina motståndare befinner sig och övervakar hur de långsamt kommer närmare. Att de snart kommer att upptäcka er spelar ingen roll. Ni är precis inom räckhåll för att avfyra en torped mot ert mål.

I undervattensläge är sonaren ubåtens ögon och öron. Med hjälp av den kan ni analysera och klassificera andra farkoster och system. För att inte bli upptäckt använder ubåten ofta passiva sonarer som bara tar emot utan att själv sända några signaler.

Dina huvuduppgifter som sonarofficer ombord på en ubåt är att leda sonaroperatörernas arbete och att organisera sonar- och däckstjänsten ombord.

Som specialistofficer och sonarofficer ingår du också i manöverorganisationen som hjälpnavigatör oftast som radarnavigatör i ytläge, samtidigt som du stöttar den vakthavande officeren.

Sonarofficerens huvuduppgifter är att leda sonaroperatörernas arbete och att organisera sonartjänsten ombord på fartyget.

Behörighetskrav

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Sonarbefäl

Sonarbefälets huvuduppgifter är att leda sonaroperatörernas arbete och att organisera sonartjänsten ombord på fartyget.

Prövning för ubåtsbesättning

Besättningen på en ubåt kan utsättas för höga påfrestningar, både fysiskt och psykiskt. För att tjänstgöra på någon av Försvarsmaktens ubåtar krävs förutom tester vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet en kompletterande prövning som genomförs under en vecka på Första ubåtsflottiljen i Karlskrona.