Från operatören som sitter i den första sonarkonsolen kommer en alarmrapport: ”Torped bäring tv-ett-noll” – en torped är på väg rakt emot er! Den vakthavande officeren agerar omedelbart och du som sitter vid styrpanelen får inom någon sekund ordern ”Åtta-noll meter snabbt”. Nu gäller det för dig att med hög koncentration, snabbt agerande och bra precision styra ner den 1 500 ton tunga ubåten på det önskade djupet, 80 meter. Du lyckas och torpeden missar.

Som sonaroperatör har du tidvis din arbetsplats på 100 meters djup, utan möjligheter att kontakta omvärlden. Du ingår i en besättning på cirka 25 till 30 personer och samarbete är A och O. Det ställs stora krav på dina kunskaper om ubåtens system och din tjänst, och det krävs ett starkt psyke för att ständigt vara på topp.

När du som sonaroperatör är till sjöss har du framför allt två uppgifter: Att vid styrpanelen styra ubåten och att vid sonaren vara ubåtens ögon och öron. När du arbetar vid sonaren sitter du med hörlurar framför en konsol och lyssnar på ljudeffekter som du sedan ska analysera, klassificera och vidarebefordra till din chef. För att inte bli upptäckt använder ubåten passiva sonarer som bara tar emot utan att själv sända några signaler.

Till sjöss arbetar besättningen ombord i två vaktlag: Du går vakt i sex timmar och fri att vila, studera eller träna i sex timmar. När som helst kan hela besättningen tas i anspråk på grund av höjd beredskap eller nödläge, vilket gör att du alltid måste sova med ”ett öga öppet”. Utöver dina huvuduppgifter hjälper du också till med dagliga sysslor som rengöring eller att assistera kocken vid måltiderna. När ubåten befinner sig i ytläge tjänstgör du också på däck med uppgifter som losskastning och förtöjning. I hamn arbetar du tillsammans med flera andra operatörer ombord med att smörja ubåtens master, kontrollera att all materiel ombord är ordentligt sjösurrad, rätta sjökort och inhandla nödvändig utrustning. I snitt tillbringar du lika mycket tid till sjöss som vid kaj, men det kan hända att ubåten genomför längre övningar eller insatser som innebär längre perioder hemifrån.

För att du ska känna dig helt trygg ombord övar hela besättningen regelbundet skyddstjänst för att hantera exempelvis en brand eller vatteninträngning. Sverige har ett av världens mest välutvecklade ubåtsräddningssystem som består i att ett närliggande fartyg hela tiden har beredskap när din ubåt är till sjöss. Fartyget är HMS Belos, som med sig ombord har en särskild ubåtsräddningsfarkost som i nödfall kan dockas mot er ubåt när den befinner sig i bottenläge.

Att arbeta på ubåt är krävande. Du arbetar hela tiden tillsammans med besättningsmedlemmar tätt inpå dig och du kan inte lämna fartyget för att se dagsljus eller för att ringa en vän. För att klara det måste du vara social och inte ha lätt för att hamna i konflikter. Som sonaroperatör bör du dessutom vara stresstålig och kunna hantera tempoväxlingar, från lugnt till fullt pådrag på kort tid.

Tjänsten som sonaroperatör är tillgänglig för GSS/K (kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän). Allt eftersom du skaffar dig erfarenhet inom tjänsten så kan du komma att få mer ansvar. Karriärvägen inom ubåtsvapnet för sonaroperatörer är specialistofficersutbildningen som sonarofficer.

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Första ubåtsflottiljen i Karlskrona.

Som sjöman och operatör på ubåt arbetar du antingen med sonaren, ubåtens ögon och öron, eller vid styrpanelen för att kunna styra ubåten.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Simkunnighet, 200 meter
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Sonaroperatör

Sonaroperatörens huvuduppgift är sonaren, och framför allt tolkningen av de signaler som går att utläsa från den.

Prövning för ubåtsbesättning

Besättningen på en ubåt kan utsättas för höga påfrestningar, både fysiskt och psykiskt. För att tjänstgöra på någon av Försvarsmaktens ubåtar krävs förutom tester vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet en kompletterande prövning som genomförs under en vecka på Första ubåtsflottiljen i Karlskrona.