Det är lugnt i stridsledningscentralen. Du befinner dig på en korvett på Östersjöns vatten, strax öster om Gotland. Ytterligare en ping har lämnat din sonar. På några tusen meters avstånd studsar den plötsligt mot något, och nu blir det bråttom: Du ska snabbt lista ut om det är en sten – eller om det är ubåten du så länge letat efter som äntligen dykt upp. Stridsledningscentralen är inte längre lugn: Nu väntar alla spänt på din klassificering, och vad det kommer att innebära om det faktiskt inte är en sten… Du arbetar dig snabbt igenom dina kontroller, och nog verkar det som att du äntligen hittat ubåten.

Ditt arbete som sonaroperatör är stundtals otroligt högintensivt och kräver då din fulla koncentration. Det är viktigt att du har förmågan att snabbt skärpa din uppmärksamhet, och att du klarar av stora påfrestningar, såväl fysiska som psykiska.

Som sonaroperatör är sonaren din huvudtjänst, och framför allt tolkningen av de signaler som går att utläsa från den. Din arbetsplats kan vara antingen under ytan ombord på en ubåt, på ytan ombord på en korvett, ett minröjningsfartyg eller en bevakningsbåt, eller ovanför ytan ombord på en helikopter.

Sonaroperatörstjänsten på de olika plattformarna påminner om varandra och särskiljs framför allt av vilket syfte och vilka förutsättningar plattformen har. Gemensamt för alla tjänsterna är inhämtandet av information ur vattenvolymen, vilket kan göras på två sätt: Antingen letar du efter exempelvis motorbuller eller propellerljud med hjälp av passiva sonarer, och du arbetar då framför allt med underrättelseinhämtning eller ubåtsjakt. Du kan också sända ut en ljudpuls och sedan lyssna på hur den låter när den studsar mot olika hinder. Då använder du dig av aktiva sonarer och arbetar troligen med antingen ubåtsjakt eller minjakt.

Sonartjänsten är bara en del av det du arbetar med som sonaroperatör. Som sjöman är du också en del av manöverorganisationen ombord, och står utkik tillsammans med signalmatroserna på signalbryggan samt gängar roder. Du lär dig morsesignalering med signallampa, och hur du ska se skillnad på olika fartygstyper även om de är långt borta vid horisonten. Du kommer också att stå som skytt vid olika närförsvarssituationer, antingen med automatkarbin eller med en kulspruta, och du kommer att ingå i skyddstjänstorganisationen ombord vid en eventuell brand, grundstötning eller personskada.

När fartyget ligger till kaj arbetar du i första hand med underhåll på dina egna sonarsystem, och i andra hand med dina övriga ansvarsområden ombord.

Livet ombord på ett fartyg är påfrestande, både fysiskt och psykiskt. Ingenting är någonsin stilla, och sjösjuka är inte alls ovanligt. Du bor nära inpå ungefär 10-40 personer i olika åldrar, som alla har sina egenheter. Samlivet är intensivt och samtidigt mycket givande – du kommer med största sannolikhet finna vänner för livet här.

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

Sonaroperatörens huvuduppgift är sonaren, och framför allt tolkningen av de signaler som går att utläsa från den.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Simkunnighet, 200 meter
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Signalmatros

Signalmatrosens huvuduppgift är signalering i det visuella mediet, framför allt med morselampor och signalflaggor.

Sonaroperatör ubåt

Som sjöman och operatör på ubåt arbetar du antingen med sonaren, ubåtens ögon och öron, eller vid styrpanelen för att kunna styra ubåten.

Inre strid ombord på fartyg

Det är inte bara yttre hot att ta hänsyn till. Den inre striden är lika viktig för fartyget. Den innefattar bland annat brandbekämpning, sjukvård och reparation.