Du befinner dig i undervattensspaningscentralen med bildskärmar och andra tekniska instrument runt dig. Med hjälp av dessa övervakar du vad som händer i vattenvolymen. Det är mitt i natten när du hör märkliga ljudvågor väster om Gotland och du börjar genast analysera informationen.

Din huvuduppgift som spaningsoperatör är att med hjälp av undervattenssensorer bevaka och undersöka stora vattenvolymer. Du lyssnar efter olika undervattensljud som du sedan bedömer och skickar vidare i organisationen. Viss information skickar du vidare till sjöövervakningsoperatörerna om du har identifierat något som de inte kan se i sina system.

När du arbetar i undervattenspaningscentralen sitter du framför en bildskärm där du både lyssnar och letar på skärmen efter information. Arbetsmängden styrs av hur många fartyg eller effekter som dyker upp på ditt område. Arbetsbelastningen kan därför variera och kan gå från låg till hög på mycket kort tid.

Som spaningsoperatör ingår du i ett vaktlag på minst tre personer där en är vakthavande spaningsoperatör. Du arbetar i skift, dag som natt under årets alla dagar. Undervattenspaningscentralen är placerad i Musköberget och du spenderar större delen av passet framför bildskärmar.

När du skaffat dig erfarenhet inom tjänsten kan du komma att få mer ansvar och öka din kompetens inom området. I framtiden kan du exempelvis vidareutbilda dig som sonarofficer på specialistofficersutbildningen.

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Marinbasen.

Som spaningsoperatör bevakar och undersöker du stora vattenvolymer med hjälp av undervattensensorer. Du lyssnar efter olika undervattensljud som du bedömer och skickar vidare i systemet.

Behörighetskrav

Liknande befattningar

Sonaroperatör

Sonaroperatörens huvuduppgift är sonaren, och framför allt tolkningen av de signaler som går att utläsa från den.

Sonaroperatör ubåt

Som sjöman och operatör på ubåt arbetar du antingen med sonaren, ubåtens ögon och öron, eller vid styrpanelen för att kunna styra ubåten.