Din grupp befinner sig i en skog långt från resten av förbandet. Du spanar mot en bro femhundra meter bort. Alla passager noteras. I skymningen kör en täckt lastbil över bron. Du byter till mörkerkikare. Ändå syns inte fordonet tydligt. Du tittar upp och inser att det har börjat snöa. Ska ni få tillförlitlig information måste ni flytta närmare bron. Du varskor resten av gruppen och de börjar packa ihop lägret.

Du är spaningssoldat och ingår i en spaningsgrupp. Du har dubbla uppgifter och kan också vara bland annat signalist, fältarbetssoldat, prickskytt eller eldledare utöver din huvuduppgift.

Din huvudsakliga uppgift är spaningstjänst, vilket innebär att planera, förbereda, genomföra och utvärdera ett spaningsuppdrag. Om ni utför fast spaning befinner du dig på en observationsplats, kallad o-plats, och spanar mot ett område i terrängen.

Vid rörlig spaning kan ni få i uppgift att söka igenom ett avgränsat område på en kvadratkilometer efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar att ta sig fram på.

Era uppdrag kan pågå i flera dagar. Då ska gruppen klara sig självständigt ute i terrängen. Av dig som soldat krävs det stor uthållighet, samarbetsförmåga för att du och gruppen ska kunna lösa olika situationer som kan uppstå till exempel att materiel går sönder eller att någon skadar sig. De fysiska kraven som ställs på en spaningssoldat är likvärdiga med dem för jägarsoldat.

Ibland färdas ni i en pansarterrängbil, men era huvuduppgifter utför ni till fots. Ibland måste ni ta er fram långa sträckor, under vintern tar ni er fram på skidor. Ni kan också flygas in till platsen för uppdraget med helikopter eller transportflygplan.

Dina vardagliga uppgifter kan vara allt från fysisk träning och skjutövningar till teoriutbildning om hur exempelvis kommunikationsutrustningen fungerar. Efter din grundutbildning är du specialist på ett område, exempelvis ett vapen, och när du börjar jobba får du kompletterande utbildning på all den utrustning som gruppen använder.

Spaningssoldaten hanterar och bär med sig olika sorters vapen, som till exempel kulsprutor, prickskyttegevär och pansarskott, ett vapen som används mot stridsfordon. Du har också med dig radioutrustning, mat och vatten, samt instrument för att leda indirekt eld, det vill säga eldgivning mot mål man inte ser från den plats där vapnen avfyras. Att bära tung utrustning långa sträckor är fysiskt påfrestande och kräver att du är stark och vältränad.

Spaningsgruppen arbetar självständigt långt från övriga i förband. Därför är det viktigt att ni i gruppen samarbetar bra och själva klarar

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.

Liknande befattningar

Skyttesoldat lätt bataljon

Skyttesoldaten ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.

Spaningssoldat lätt mekaniserad bataljon

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.

Spaningssoldat mekaniserad bataljon

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.