Gruppen skulle kunna ta sig fram snabbare genom landskapet, men ni måste undvika att bli upptäckta. Ni färdas på natten och du spanar kontinuerligt efter vaktposter på den månbelysta bergskammen framför er. Ert uppdrag är att hitta en observationsplats nära ett pass som en pansarbataljon ska färdas igenom inom ett par dygn. I området rör sig tungt beväpnade fiendestyrkor och ni ska rapportera om när passagen är fri från fara.

Du är spaningssoldat och ingår i en spaningsgrupp på cirka sex personer. Du har en dubbel befattning och kan också verka som till exempel signalist, fältarbetssoldat, prickskytt eller eldledare.

Din huvudsakliga uppgift är spaningstjänst i ert stridsfordon, vilket innebär att planera, förbereda, genomföra och utvärdera ett spaningsuppdrag. Om ni utför fast spaning ligger du på en observationsplats, kallad o-plats, och spanar mot ett område i terrängen.

Fordonet ni använder är splitterskyddat och heter stridsfordon 90. Ibland måste ni ta er fram till fots och under vintern på skidor.

Spaningen kan pågå i upp till tre dygn. Vid rörlig spaning kan ni få i uppgift att söka igenom ett avgränsat område på en kvadratkilometer efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar att ta sig fram på.

Dina vardagliga uppgifter kan vara allt från fysisk träning och skjutövningar till teoriutbildning om hur exempelvis kommunikationsutrustningen fungerar. Efter din grundutbildning är du specialist på ett område, exempelvis ett vapen, och när du börjar jobba får du kompletterande utbildning på all den utrustning som gruppen använder.

Spaningssoldaten hanterar och bär med sig olika sorters vapen, som till exempel kulsprutor, prickskyttegevär och pansarskott, ett vapen som används mot stridsfordon. Du har också med dig radioutrustning, mat och vatten för upp till tre dygn, samt instrument för att leda indirekt eld, det vill säga eldgivning mot mål man inte ser från den plats där vapnen avfyras. Att bära tung utrustning långa sträckor är fysiskt påfrestande och kräver att du är stark och vältränad.

Spaningsgruppen arbetar självständigt flera kilometer från övriga i förbandet. Därför är det viktigt att ni i gruppen samarbetar bra och själva klarar av att lösa olika situationer som kan uppstå, till exempel att materiel går sönder eller att någon skadar sig.

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.

Liknande befattningar

Skyttesoldat stridsfordon

En skyttesoldat i ett stridsfordon ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar.

Spaningssoldat lätt bataljon

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.

Spaningssoldat lätt mekaniserad bataljon

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.