Att vara specialförbandsoperatör är ett krävande yrke som ställer höga krav på fysik och psyke. Kraven har sin grund i våra komplexa och krävande arbetsuppgifter som du förväntas kunna utföra under hög grad av mental och fysisk belastning.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken del av förbandet du placeras vid. Vissa delar är mer inriktade på stridsuppgifter och vissa delar på kvalificerad underrättelseinhämtning. 

Specialförbanden kan verka i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras för konventionella förband. De kan även uppträda i otillgängliga områden där hotbilden är särskilt hög på grund av klimatet eller av medicinska orsaker. Dessa förhållanden leder till stor fysisk och psykisk exponering av personalen som är särskilt uttagna, tränade, utrustade och förberedda på hög risktagning och höga krav på precision i genomförandet.

Egenskaper vi värderar högt är flexibilitet, gott omdöme och förmåga till tempoväxling. Att vara specialförbandsoperatör innebär att du kommer att jobba och öva över hela världen. Du kommer att verka som den yttersta spjutspetsen inom specialförbanden och förväntas kunna lösa alla typer av uppgifter, enkla som komplexa. 

Befattningen specialförbandsoperatör är öppen för personal från hela Försvarsmakten. Du som söker som specialförbandsoperatör kan vara officer , specialistofficer, reservofficer, tidigare värnpliktig, GSS/K eller ha genomfört någon av Försvarsmaktens grundutbildningar.

Utbildningen påbörjas i augusti varje år och är tolv månader lång. Kursen består av tre delar: grundläggande strid, befattningsutbildning och utbildning i speciella förmågor.

Tjänsten är öppen för både kvinnor och män. Efter godkänd uttagning och utbildning placeras du som operatör vid Särskilda operationsgruppen.

Specialförbandsoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och eftertraktade förmågor.

Behörighetskrav

 • Svensk medborgare
 • Lägst B-körkort
 • Genomfört lägst någon av Försvarsmaktens grundutbildningar med godkända vitsord
 • Att du är fullt frisk
 • Normal hörsel
 • Normal rörlighet i skelett och muskulatur
 • Inga hudsjukdomar eller återkommande eksem
 • Inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande medicinering
 • Normalt färgseende
 • Inga ögonsjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande behandling
 • Fullgod syn utan korrektion (glasögon eller kontaktlinser), 0,7 på enskilt öga och 1,0 bilateralt. De kirurgiskt synkorrigerade som klarar uttagningstestet och genomför grundkursen med godkänt resultat kan tjänstgöra vid Försvarsmaktens specialförband, dock med reservation för dyktjänst där enbart de som korrigerat sin syn med LASEK-metoden kan tas ut.

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför kompletterande prövning.

Läs mer

Liknande befattningar

Underrättelseoperatör

Som underrättelseoperatör verkar du inom Försvarsmakten specialförband. Till uppgifterna hör kvalificerad underrättelseinhämtning, strid samt militär rådgivning.

Understödsoperatör

Som understödsoperatör är din uppgift att med din spetskompetens stödja specialförbandens operationer. Du kan ha olika inriktningar som sjukvård, JTAC eller ammunitionsröjning.