Så fort flygplanet har stannat är du framme vid det med din grupp. Det är minus 12 grader och snö och sand yr omkring dig. Inget förband fungerar utan logistik. På flygplatsen i norra Afghanistan arbetar teamet under din ledning snabbt och noggrant med att lasta ur materiel och utrustning för vidare transport till flygplatsens förrådsläger.

Som specialistofficer inom försörjning flyg ansvarar du för logistiken kring flygplatsen med tillhörande materielsystem. Du verkar som chef för en mindre enhet vid ett insatsförband i Sverige eller utomlands.

I ditt ansvarsområde ingår, beroende på vilken inriktning du väljer, att lasta på och av flygplan, fylla på drivmedel, se till att det finns reservdelar till maskinerna och att det finns mat och vatten till personalen.

Du kommer att stöta på problem som måste lösas snabbt. För detta krävs att du är framåt och drivande som person och att du har god framförhållning. Arbetstempot är stundtals högt och det är viktigt att du håller dig i form. Därför får du möjlighet att under arbetstid träna flera gånger i veckan.

Du fungerar delvis som instruktör med ansvar för att utbilda soldater inom ditt kompetensområde. Du kan också vara delaktig i materielutveckling och framtagning av utbildningsanvisningar.

Du väljer som specialistofficer försörjning en av tre inriktningar. Arbetar du med förplägnadstjänst är du kockutbildad och styr en enhet som ansvarar för livsmedel, hygien och koktjänst.

Har du inriktningen kommunikationstjänst förbereder du försändelser för transport i luften och är uppdaterad kring de bestämmelser som gäller när materiel skickas över landsgränser. Som person är du drivande och noggrann.

Förnödenhetsförsörjning, den tredje inriktningen, innebär att du är chef för den enhet som sköter försörjningen av bland annat drivmedel, reservdelar, ammunition och vatten till andra enheter. För detta krävs att du har en god förståelse för de olika behov som finns och att du kan planera flera steg framåt.

Som specialistofficer inom försörjning flyg är det din uppgift att se till så att personalen får mat och vatten, att det finns ammunition, drivmedel och reservdelar till flygplanen och att transporter över landsgränser fungerar enligt gällande bestämmelser.

Liknande befattningar

Förnödenhetsbefäl

Som förnödenhetsbefäl på ett fartyg jobbar du med matsedelsplanering, livsmedelsinköp, tillagning, redovisning och ser till att besättningen blir mätta och nöjda.

Specialistofficer försörjning armén

Specialistofficer inom försörjning mark leder enheter som jobbar med logistiken runt livsmedel, vårdmateriel, försändelser eller drivmedel och ammunition.