Från en högteknologisk radarstation övervakar du luftrummet i insatsområdet där ditt förband befinner sig. Förutom en av förbandets egna helikoptrar som cirkulerar i området tycks allt vara lugnt. Plötsligt ger radarn utslag och artillerigranater på mot förbandets camp visar sig på din skärm. Snabbt kontaktar du luftvärnsledningscentralen som varnar personalen så att alla hinner söka skydd.

Vid en insats är huvuduppgiften för dig som är specialistofficer vid luftvärnet att skydda egna markförband, camper och civilbefolkning mot luftangrepp. Du och din grupp arbetar med att upptäcka och fastställa platsen för luftfarkoster med hjälp av radarsystem.

I ditt yrke som specialistofficer med inriktningen luftvärn sensor arbetar du som sensorledare i något av de tekniskt avancerade radarsystemen Spaningsradar 90 eller Underrättelseenhet 23. Det är radarsystemen som är ditt främsta verktyg när du övervakar luftrummet för att upptäcka fientliga flygplan, helikoptrar eller robotar. Den information du inhämtar skickar du vidare till luftvärnsledningscentralen, kallad tactical control center (TCC). Luftvärnsledningscentralen får in information från flera radarenheter och har en sammanställd bild av läget i luften. De underrättelser du lämnar kan användas för att bekämpa fientliga mål eller att varna för hot.

Som nyanställd specialistofficer arbetar du på en pluton. Du utbildar soldater samtidigt som du själv tränas i din befattning. Du har ett stort ansvar för den materiel som används: radar, sambandsmateriel, och datautrustning. Det är din uppgift att se till att materielen vårdas och alltid är funktionsduglig.

Din arbetsplats är på en kasern eller i fält och mycket av arbetet sker utomhus. Du kommer att verka i vitt skilda omgivningar och klimat, från skogar till stadsmiljö.

Arbetet som specialistofficer med inriktningen luftvärn sensor är utmanande. Du bör vara stresstålig, lugn och stabil men också fysiskt stark. Det behövs när du leder och utbildar din grupp under övningar eller på vid insats nationellt eller internationellt.

Du har möjlighet att specialisera dig ytterligare inom ditt område via olika yrkes- och befattningskurser.

Som specialistofficer inom luftvärn sensor är du underrättelseledare (operatör) för en radarstation.

Liknande befattningar

Underrättelseledare sensor radar

Som specialistofficer och underrättelseledare inom luftvärn sensor ansvarar du för en radarstation med uppgift att lokalisera luftfarkoster.