Mörkret har redan börjat falla när du och din sambandstropp anländer till er nya grupperingsplats. Ni ska upprätta samband till stöd för en brigad och det måste gå snabbt, innan mörkret försvårar ert arbete ytterligare. Troppen sätter direkt igång med att resa master för olika antenner. Du leder gruppernas arbete genom gruppcheferna och förbereder platsens försvar. När sambandet är upprättat kontrollerar du att allt är klart med dina gruppchefer. Därefter ser du över försvaret av platsen och anmäler klart.

Som specialistofficer samband är din uppgift att se till att det finns samband och ledningsstödsystem för militära chefer och förband. Du använder tekniska hjälpmedel för att samla in och distribuera information som behövs för att samordna insatser. Snabba tempoväxlingar är en del av arbetet.

Du kommer att utbilda soldater i att hantera sin materiel från grunden och leda soldaterna när ni löser skarpa uppgifter. Ofta sker det tillsammans med andra förband. Som specialistofficer samband har du ett omväxlande arbete. Du kommer att leda utbildningar och övningar med soldater, men i dina arbetsuppgifter ingår också att stå i beredskap och delta i insatser både nationellt och internationellt.

Du bör gilla teknik och datorer. Du ska vara intresserad av att lära dig eller ha tidigare erfarenhet av telekommunikation, datorkommunikation, datorer och IT samt gärna ha körkort för personbil eller tyngre fordon.

Beroende på ditt intresse och din lämplighet kan du efter en tids tjänstgöring avancera genom att få en kvalificerad och fördjupad utbildning inom ditt område. Du kan också få chansen att lära dig flera olika system, exempelvis andra radiolänk- och satellitsystem. Dessutom kan du få utbildning i att övervaka och driftleda olika sambands- och datornätverk (WAN/LAN), eller tjänstgöra i högre specialistofficersbefattningar.

Ledningsstridsskolan ligger i Enköping. Delar av din utbildning kan du genomföra vid ditt hemförband eller någon annanstans inom Försvarsmakten.

Som specialistofficer samband jobbar du med avancerade tekniska hjälpmedel som samlar in och distribuerar information för att koordinera insatser, du lär dig hela tiden mer om tekniken samt utbildar soldater i den.

Liknande befattningar

Ledningssystemofficer marinen

Som ledningssystemofficer leder och hanterar du arbetet med olika avancerade radio-, satellit- och kryptosystem som används i flottan.