Under en insats i ett konflikområde nås du av en rapport – ett transportflygplan är på väg till flygbasen med svårt sjuka invånare från ett krigshärjat närområde. Förhandsrapporterna skvallrar om ett virus, och nu är tiden knapp. Du måste bygga ett tillfälligt karantänsutrymme innan hjulen tar mark. Skulle en epidemi bryta ut på flygplatsen är det ditt ansvar. Under din ledning plockar gruppen snabbt fram nödvändig materiel. Inom minuter är ni igång med bygget.

Logistik är en förutsättning för all verksamhet inom ett insatsområde – tillgången till exempelvis vatten, mat, drivmedel och ammunition kan vara avgörande för att uppgiften ska kunna lösas.

Som specialistofficer med inriktningen sjukvård är du som chef för en mindre enhet med sjukvårdstjänst som huvuduppgift. Ni arbetar vid ett insatsförband i Sverige eller utomlands. Jobbet utförs på och runt flygplatsen, där din grupp ansvarar för bland annat sjukvårdsmateriel och vårdutrymmen.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att upprätta vårdutrymmen åt sköterskor och läkare samt att förebygga smittspridning och förhindra epidemier, både inom förbandet och gentemot omgivningen.

Du kommer att stöta på problem som på kort tid kräver en lösning. För detta krävs att du är framåt och drivande som person samt att du har god framförhållning. Arbetstempot är stundtals högt och det är viktigt att du håller dig i form. Därför får du möjlighet att under arbetstid träna flera gånger i veckan.

Du fungerar också som instruktör med ansvar för att utbilda soldater inom ditt kompetensområde. Du kan även vara delaktig i materielutveckling och framtagning av utbildningsanvisningar.

Det krävs att du är serviceinriktad eftersom din uppgift är att understödja andra enheter. En stor del av arbetet genomförs i grupp under olika förhållanden vilket bidrar till en väl utvecklad kamratskap.

Som specialistofficer försörjning med inriktningen sjukvård jobbar du med logistiken för sjukvårdsmateriel på och runt flygplatsen och för att förhindra smittspridning och epidemier.

Liknande befattningar

Specialistofficer försörjning flygvapnet

Som specialistofficer inom försörjning flyg är det din uppgift att se till så att personalen får mat och vatten, att det finns ammunition, drivmedel och reservdelar till flygplanen och att transporter över landsgränser fungerar enligt gällande bestämmelser.

Amputerade skademarkörer höjer pulsen

Med hjälp av amputerade skademarkörer och en professionell sminkös skapar Försvarsmedicincentrum i Göteborg realistiska övningssituationer i utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal som ska tjänstgöra i Afghanistan.