Korvetten befinner sig i ett krigsdrabbat insatsområde längs den långsträckta kusten. Plötslig ser du på en av skärmarna att en sjömålsrobot närmar sig. Du rapporterar till dina medarbetare och vaktchefen beordrar genast “klart för strid”. Med utrustningens hjälp konstaterar du att roboten har valt ut ditt fartyg och det gäller att snabbt undvika den. Ni avfyrar därför ett skenmål med rök och remsor. Insatsen lyckas och roboten passerar fartyget.

Som specialistofficer inom telekrig sjö leder och genomför du spaning mot radarsystem på fartyg och på land och på flygplan och helikoptrar. Detta för att upptäcka och identifiera radarsystem (egna, allierade eller fientliga) samt att genomföra insatser mot snabbt uppdykande hot. Systemet är alltid igång och många på fartyget måste kunna ta del av informationen som du får ut.

Jobbar du på en korvett är din huvudsakliga uppgift att spana efter olika radarsystem men du har även andra uppgifter ombord. Exempelvis som att leda arbetet på däck, läsa ordrar eller att arbeta med fartygets brandsläckning och sjukvård. När fartyget ligger till kaj leder du arbetet med underhåll av fartyget. Du är ibland vakthavande officer samt utbildar din personal eller utvecklar din egna kompetens.

Din arbetsplats på fartyget är framför ett par datorskärmar i stridsledningscentralen, ett utrymme på cirka 20 kvadratmeter där 10–15 personer arbetar samtidigt. Där är du en viktig del i en kedja av människor. I stridsledningscentralen är det trångt det kan vid dåligt väder vara gungigt.

Du samlar in och bearbetar hela tiden en stor mängd information, både muntlig och skriftlig och en stor del av radiokommunikationen sker på engelska.

Specialistofficer inom telekrig arbetar med avancerad teknisk utrustning med att spana på och störa motståndaren samt att utbilda sjömän.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Matematik 2 (B)
  • Svenska 2 (B)
  • Simkunnighet (200 m)

Liknande befattningar

Sonarbefäl

Sonarbefälets huvuduppgifter är att leda sonaroperatörernas arbete och att organisera sonartjänsten ombord på fartyget.