En grupp från ett annat förband ska komma på besök, och du jobbar febrilt med de sista förberedelserna. När gruppen anländer tar du emot dem och hälsar dem välkomna. Besökarna ska också registreras och visas tillrätta i lokalerna. Du har läst på noga och förberett dig på att svara på alla typer av frågor. Du gör en sista avstämning och dubbelkollar med kökspersonalen så att rätt antal portioner är beställda.

Som stabsassistent i flygvapnet arbetar du i en stab, en ledningsplats där olika former av beslutsfattare befinner sig och planerar och leder underställda enheters arbete.

Man kan säga att stabsassistentens roll påminner lite om receptionist- och sekreteraryrket. Du befinner dig på en expedition och hanterar besökare, blanketter, sammanställer listor, planerar hur arbetspass ska förläggas och svarar i telefon. Du håller hela tiden många bollar i luften, och det är därmed viktigt att du har en hög stresströskel.

Vid övningar inför insats kan den yttre miljön vara en befintlig eller före detta flygplats. Men det kan också vara en tillfällig flygplats, som till exempel en raksträcka på en motorväg. Oftast upprättas ett tält för staben, där du tillsammans med andra i stabsgruppen hanterar olika former av beställningar, och tar fram beslutsunderlag. Du är den som hela tiden har koll på och bokför var olika stabsmedlemmar befinner sig.

Utöver ordinarie stridsutrustning måste du som stabsassistent kunna hantera radioutrustning och datorer då du tar emot både muntlig och skriftlig information.

Att arbeta i staben kan stundtals vara mycket stressigt då du både har fasta arbetsuppgifter och samtidigt ska hjälpa ledningen och personer från andra förband. Det är därför bra om du är en social person som gillar att arbeta både i grupp och enskilt, och som behåller lugnet även om det ibland är väldigt mycket att göra.

En stabsassistent arbetar i en expedition och tar emot frågor och beställningar, planerar arbetspass, samt hanterar blanketter.

Liknande befattningar

Stabsassistent Hemvärnet

Stabsassistenten är spindeln i nätet i staben. Du håller bland annat ordning och reda bland inkommande och utgående meddelanden och uppdaterar lägeskartan.