Du är på spaningsuppdrag och färdas i mycket hög hastighet. Du ska undersöka ett främmande fartyg som åkt in på svenskt vatten. Krafterna i flygplanet är enorma och du hanterar med noggrannhet och exakthet en stor mängd information från flygplanets instrument samtidigt som du får information från flygtrafik- och stridsledningen via radion.

Försvarsmaktspilotens jobb i luften är krävande. Grunden för att utveckla dina färdigheter är övning och åter övning. Du flyger därför dagligen och deltar i övningar såväl nationellt som internationellt. Tiden på marken ägnas åt planering och utvärdering av flyguppdrag och flygövningar, varvat med idrottspass på arbetstid för att du ska hålla dig i god fysisk form.

Som JAS 39-pilot uppträder du som jakt-, attack-, eller spaningspilot. De uppgifter du har att lösa är att göra insatser mot andra flygplan, attackuppdrag mot mål på marken och spaning med hjälp av fotografering. Ytterligare arbetsuppgifter är incidentberedskap, som går ut på att skydda Sveriges gränser från oönskad flyg- eller sjötrafik.

Att få förtroendet att själv flyga och ansvara för ett flygplan inger en stark känsla av tillfredsställelse. Att dessutom få det förtroendet som stridspilot är mycket motiverande. JAS 39 är ett av världens mest avancerade stridsflygplan. Du blir aldrig fullärd i yrket utan utvecklar hela tiden dina förmågor att hantera ditt flygplan i luften, och att samarbeta med andra i luften och på marken, såväl nationellt som internationellt.

Den internationella arenan är en naturlig del av ditt arbetsfält, och du kommer att ha en viktig uppgift i att bistå människor som befinner sig i krigs- kris- eller nöd situationer.

Efter ett antal år i yrket kommer du att ha möjlighet arbeta som flyginstruktör. Om du anses lämpad har du även möjlighet att ytterligare kompetensutveckla dig mot en befattning inom divisionsledningen där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten. Du jobbar då med långsiktig planering och framförhållning – samtidigt som du fortfarande flyger hela tiden.

För att bli stridspilot väljer du officersprogrammets aviatiska profil. De första tre terminerna går du på Försvarshögskolan/Militärhögskolan Karlberg och läser de teoretiska grunderna för att bli officer. Termin fyra och fem är grundläggande flygutbildning vid Flygskolan på Malmen i Linköping. Den sjätte terminen ges vid Militärhögskolan Karlberg som sammanfattar de teoretiska och praktiska delarna till en helhet och du tar din officersexamen.

Stridspilotens uppgifter är att göra insatser mot andra flygplan, attackuppdrag mot mål på marken samt spaning med hjälp av olika sensorer.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 2 (B)
  • Samhällskunskap 1 (A)
  • Maxlängd: 190 cm. Minimilängd: 161 cm.

kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Helikopterpilot officer

Som officer kan du, efter flera års flygtjänst, inrikta dig mot att axla uppgifter i en flygledande befattning.

Transportflygpilot

Som transportflygpilot officer har du möjlighet att kompetensutvecklas mot ledande befattningar.