Du är på spaningsuppdrag och färdas i mycket hög hastighet. Du ska undersöka ett främmande fartyg som åkt in på svenskt vatten. Krafterna i flygplanet är enorma och du hanterar med noggrannhet och exakthet en stor mängd information från flygplanets instrument samtidigt som du får information från flygtrafik- och stridsledningen via radion.

Försvarsmaktspilotens jobb i luften är krävande. Grunden för att utveckla dina färdigheter är övning och åter övning. Du flyger därför dagligen och deltar i övningar såväl nationellt som internationellt. Tiden på marken ägnas åt planering och utvärdering av flyguppdrag och flygövningar, varvat med idrottspass på arbetstid för att du ska hålla dig i god fysisk form.

Som JAS 39-pilot uppträder du som jakt-, attack-, eller spaningspilot. De uppgifter du har att lösa är att göra insatser mot andra flygplan, attackuppdrag mot mål på marken och spaning med hjälp av fotografering. Ytterligare arbetsuppgifter är incidentberedskap, som går ut på att skydda Sveriges gränser från oönskad flyg- eller sjötrafik.

Att få förtroendet att själv flyga och ansvara för ett flygplan inger en stark känsla av tillfredsställelse. Att dessutom få det förtroendet som stridspilot är mycket motiverande. JAS 39 är ett av världens mest avancerade stridsflygplan. Du blir aldrig fullärd i yrket utan utvecklar hela tiden dina förmågor att hantera ditt flygplan i luften, och att samarbeta med andra i luften och på marken, såväl nationellt som internationellt.

Den internationella arenan är en naturlig del av ditt arbetsfält, och du kommer att ha en viktig uppgift i att bistå människor som befinner sig i krigs- kris- eller nöd situationer.

Efter ett antal år i yrket kommer du att ha möjlighet arbeta som flyginstruktör. Om du anses lämpad har du även möjlighet att ytterligare kompetensutveckla dig mot en befattning inom divisionsledningen där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten. Du jobbar då med långsiktig planering och framförhållning – samtidigt som du fortfarande flyger hela tiden.

Om utbildningen

Har du ingen tidigare  militär erfarenhet börjar du med att ansöka till en militär grundutbildning.

Du som har genomfört en militär grundutbildning kan ansöka direkt till pilotutbildningen när ansökan är öppen. Preliminärt hösten 2019.

På pilotutbildningen läser du de första fyra  terminerna på Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg. Där läser du också de teoretiska grunderna för att bli officer. Termin fem och sex är grundläggande flygutbildning vid Flygskolan på Malmen i Linköping. Därefter tar du officersexamen och blir anställd.

Din utbildning fortsätter som anställd och du påbörjar den grundläggande taktiska utbildningen (GTU). Här lär du dig bland annat luftstrid, lågflygning och markmålsbekämpning. Dina två första år flyger du med skolflygplanet SK 60.

Därefter genomför du typinskolning på JAS 39 Gripen på Skaraborgsflygflottilj (F 7) i Såtenäs som är 6 månader. 

Därefter placeras du på en av flottijerna (F 7, F 17  och F 21) och fortsätter med Combat Readiness Training (CRT) och fördjupar dina kunskaper inom rollerna jakt, attack och spaning. Efter cirka 2 år är du färdigutbildad stridspilot och kan flyga skarpa uppdrag exempelvis incidentberedskap.

Stridspilotens uppgifter är att göra insatser mot andra flygplan, attackuppdrag mot mål på marken samt spaning med hjälp av olika sensorer.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 2 (B)
  • Samhällskunskap 1 (A)
  • Min-/max längd: cirka 160-190 centimeter, vissa delmått är avgörande

kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Helikopterpilot officer

Som officer kan du, efter flera års flygtjänst, inrikta dig mot att axla uppgifter i en flygledande befattning.

Transportflygpilot

Som transportflygpilot officer har du möjlighet att kompetensutvecklas mot ledande befattningar.