Vägen till pilot för dig med akademisk examen

Om du redan har en kandidatexamen på minst 180 högskolepoäng kan du ansöka till särskild officersutbildning.