I nattens mörker infiltrerar ni området där ni ska spana efter fienden. Det är mörkt och nästan helt tyst. Er grupp förbereder för att påbörja inhämtning med SUAV-systemet. När allt är klart kastar du upp farkosten i luften. Som SUAV-operatör styr du det lilla flygplanet och lokaliserar snabbt de fientliga förbanden som grupperat en bit bort. Gruppen jobbar aktivt med att klassificera och sammanställa informationen. Farkosten landar med en dov duns och din kollega springer ut för att plocka in systemet. Ni rapporterar er upptäckt till er chef samtidigt som ni förbereder för omgruppering till ett nytt område och en ny spaning. Morgonen gryr och er grupp är åter på väg mot en ny uppgift.

Som SUAV-operatör är du med och löser gruppens uppgifter. För att klara av er uppgift måste ni som grupp kunna arbeta oupptäckt. Det ställer stora krav på er självständighet och ljud- och ljusdisciplin.

Du är utrustad med SUAV-systemet, ett litet obemannat flygplan som kastas upp i luften. I din grupp är ni två till fyra personer som sköter systemet. Ni spanar på både fasta och rörliga objekt, i varierade miljöer. Informationen ni inhämtar ligger till grund för beslut på en högre nivå.

Du kan även jobba som SUAV-operatör i en underrättelseskvadron. Då är du även utbildad underrättelsesoldat, vilket medför en del andra arbetsuppgifter. Läs mer om vad en underrättelsesoldat gör.

Din främsta arbetsuppgift är spaning med ett obemannat litet flygplan. Du ingår i en grupp som ska kunna agera helt utan stöd från andra vilket ställer stora krav på både självständighet och samarbetsförmåga.

Behörighetskrav

  • Genomförd militär grundutbildning.

Kompletterande prövning

Du som söker till denna befattning genomför en kompletterande prövning.

Liknande befattningar

Underrättelsesoldat

Som underrättelsesoldat ingår du in en spaningsgrupp som inhämtar information om motståndaren genom spaning från en och samma plats eller då ni förflyttar er.