Du sitter i mässen och läser på när en röst i högtalarna kallar dig till manöverrummet. Du skyndar dit och möts av febril aktivitet. Styrsystemet har slutat fungera. Ni går rakt mot kusten och kommer snart att grundstöta. Fartygschefen står tätt bakom dig när du arbetar, men du behåller lugnet tills du har hittat felet. Du och din chef granskar ritningarna och tar ett beslut. Själva omkopplingen går snabbt. Efter en evighetslång sekund tänds lamporna på styrpanelen och du kan andas ut.

Din huvuduppgift som specialistofficer och systemtekniker på en ubåt är att se till att alla elektroniska system ombord fungerar. Allt från sonarsystemet, som används för att lyssna på ljud under vattnet, till radar-, eldlednings- och radiokommunikationssystemen.

Till sjöss gör du ofta kontroller och om allt fungerar ägnar du dig åt underhåll. Du arbetar tillsammans med en officer som har mer kunskap och huvudansvar för systemen.

När ni ligger vid kaj passar du på att till exempel uppgradera mjukvaran eller rensa luftfilter i fläktsystemet. Du förväntas också hela tiden lära dig mer om systemen du arbetar med.

När ni övar inför insats är det upp till dig att komma på nya lösningar om ett system går sönder. Du ska då veta vilka alternativa system som kan användas och hur du åtgärdar vissa fel. Du övar också genom att låta en annan tekniker hitta på ett fel, exempelvis ta bort ett kretskort, och sedan leta reda på var felet sitter.

Du har teknisk bakgrund och ett stort teknikintresse. Också psykisk stabilitet är viktig då du ofta arbetar under tidspress i trånga, obekväma utrymmen. Som specialistofficer på marinens fartyg lever du nära inpå andra och måste vara social och snabbt kunna lösa konflikter. Då skapas ett bra arbetsklimat ombord.

En systemtekniker på en ubåt kan vara sjöman eller specialistofficer med uppgift att se till att sonar-, radar-, eldlednings- och radiokommunikationssystemen fungerar genom att åtgärda fel, göra kontroller och utföra underhåll.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Matematik 3 (C)
  • Svenska 2 (B)
  • Fysik 1 (A) eller ellära 1 (A)
  • Simkunnighet 200 m

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Systemtekniker specialistofficer

Specialistofficer och systemtekniker i marinen har ett brett tekniskt jobb och sköter drift och underhåll av exempelvis lednings-, radar-, eldlednings-, el- och undervattenssystem på flottans fartyg.

Prövning för ubåtsbesättning

Besättningen på en ubåt kan utsättas för höga påfrestningar, både fysiskt och psykiskt. För att tjänstgöra på någon av Försvarsmaktens ubåtar krävs förutom tester vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet en kompletterande prövning som genomförs under en vecka på Första ubåtsflottiljen i Karlskrona.