Du sitter i mässen och läser på om fartygets stridsledningssystem. Plötsligt hör du i högtalarna att systemteknikern ska komma till manöverrummet. Du skyndar dit och får veta att styrsystemet har havererat – nu är det mycket bråttom att hitta felet och få igång systemet igen. Trots att fartygschefen står bakom dig och vill ha en snabb lösning gäller det att tänka lugnt och metodiskt. Tillsammans med din närmaste chef felsöker ni och diskuterar problemet, och till slut hittar ni en lösning.

Som systemtekniker hanterar du alla de elektroniska systemen ombord, allt från sonarsystemet, som används för att lyssna på ljud under vattnet, till radar-, eldlednings- och radiokommunikationssystemet. Du utför rutinmässiga kontroller och om allt fungerar ägnar du dig åt förebyggande underhåll. Du arbetar tillsammans med ett systemtekniskt befäl som har mer kunskap och huvudansvar för systemen.

När båten ligger vid kaj arbetar du med förebyggande underhåll som till exempel att uppgradera ett systems mjukvara, rensa luftfilter i fläktsystemet eller genom tester se till så att alla system fungerar.

Ute till sjöss kontrollerar du att systemen fungerar som de ska, och studerar för att fortbilda dig. 

Vid övning inför insats i Sverige eller utomlands innebär rollen som tekniker bland annat att vara den som kommer på nya lösningar om ett system går sönder. Du ska veta vilka alternativa system som kan användas och hur du fixar vissa fel. Du övar också genom att låta en annan tekniker hitta på ett fel, exempelvis ta bort ett kretskort, och sedan leta reda på var felet sitter.

I ditt arbete som systemtekniker är teknisk bakgrund och ett stort teknikintresse en nödvändighet. Psykisk stabilitet är viktigt då du ofta kommer att arbeta i trånga, obekväma utrymmen.

Då du som sjöman på marinens fartyg dessutom lever så nära inpå andra måste du också vara mycket social och snabbt kunna lösa konflikter som uppstår. Då skapas också ett bra arbetsklimat ombord.

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

Systemtekniker på en ubåt eller ett ytfartyg ser till att sonar-, radar-, eldlednings- och kommunikationssystemet ombord fungerar genom att åtgärda fel, göra kontroller och utföra förebyggande underhåll.

Behörighetskrav

Om du ska jobba på en ubåt krävs också:

  • Matematik 2 (B)
  • Fysik 1 (A) eller ellära 1 (A)

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning i ubåtstjänst genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Vapentekniker

En sjöman och vapentekniker i flottan ansvarar för att vapensystemen, som artilleripjäs, robotsystem, torpedsystem, eldhandvapen, sjunkbomber eller minor, alltid är redo och fungerande för insats.