Ni har fått rapport om en främmande ubåt på svenskt vatten. Du får som taktisk koordinator order om att tillsammans med övriga i helikopterbesättningen leta reda på och avvisa ubåten. Tillsammans planerar hur ni ska genomföra uppdraget. Med en av förbandets helikopter 14F startar ni strax därpå och flyger mot angiven position.

Under uppdraget hjälper du piloten att navigera. Det är också du som hanterar radiotrafiken med andra flyg och fartyg som ingår i uppdraget. Genom att koordinera uppdragets taktik med övriga ser du till att ni hela tiden anpassar er efter situationen, därför behöver du kunna ta snabba och självständiga beslut.

Till vänster om dig i helikoptern sitter uppdragsspecialisten som hanterar sonarutrustningen och undervattensspaningsutrustningen, som används för att leta efter ubåtar bland annat. Övriga i besättningen består av en tekniker i flygtjänst och två piloter. Ni jobbar tätt ihop och det är viktigt att samtliga är goda lagspelare. Tillsammans som grupp kan ni med hjälp av er utbildning hantera helikopterns olika spaningssystem och lösa ert uppdrag.

När uppdragsspecialisten lokaliserat ubåten med sonaren rapporterar du in positionen och övrig information om ubåten på radion. Ett av Försvarsmaktens fartyg skickas till området och du lämnar över läget till dem innan ni återvänder.

Efter uppdraget utvärderar ni tillsammans vad som gått bra och vad som kunde gått bättre, för att hela tiden bli bättre. Ibland går uppdragen precis som planerat, men ibland ändrar sig förutsättningarna snabbt under flygpasset och du måste vara beredd på att anpassa dig efter situationen.

För att bli taktisk koordinator ansöker du till officersprogrammet. Utbildningen sker på marinens sjöstridsskola. Efter utbildningen behöver du tjänstgöra på ett av Försvarsmaktens fartyg för att du ska få god förståelse för hur det är att jobba i den miljön.

Efter ett par år till sjöss påbörjar du din taktiska flygutbildning och därefter kan du ingå i en helikopterbesättning som taktisk koordinator och börjar då jobba vid Försvarsmaktens Helikopterflottilj i Ronneby. Detta innebär att din utbildning kommer att ske på flera plattformar, för att du i slutändan ska känna dig trygg i rollen som taktisk koordinator.

Som taktisk koordinator är du den som koordinerar operativa uppdrag till sjöss. Du jobbar med din helikopterbesättning men även tillsammans med andra enheter som exempelvis fartyg från marinen eller andra helikoptrar.

Liknande befattningar

Uppdragsspecialist

Uppdragsspecialisten arbetar i en helikopterbesättning som löser olika strids- eller räddningsuppgifter under övningar och insatser.