Ett fordon lastat med viktig materiel har kört i diket under en insats. Du tar snabbt kontrollen över situationen och koordinerar gruppen till att gå igenom materialet för att identifiera vad som är skadat samt ta till vara på det som är oskadat. Samtidigt lokaliserar du nödvändigt ersättningsmateriel. Arbetet sker under hög belastning – det är bråttom och viktigt materiel som står på spel.

I arbetet som officer med teknisk inriktning kommer du att arbeta som teknisk chef på olika nivåer, exempelvis för en pluton eller ett kompani. Inom ramen för insatsorganisationen arbetar du såväl nationellt som internationellt.

Inom stödorganisationen kommer du att utbilda både soldater och kollegor både i mer allmänna ämnen och i det som har direkt att göra med ditt tekniska skrå, som hjul- och bandfordon, bepansrade fordon såväl som standardlastbilar, vapenmateriel, sambandsmateriel och optisk materiel. Du kommer också ha kompetens inom underhåll, reparationer, reservdelar och ersättningsmateriel, kontakter med verkstad och uppföljning.

Dina arbetsuppgifter och din roll inom den tekniska inriktning du utbildat dig till kan variera mycket från förband till förband och beror främst på vad som efterfrågas av din arbetsgivare.

Du kan exempelvis bli reparationsplutonschef eller arbeta på en kompani- eller bataljonsstab, du kan arbeta i en verkstadshangar som ansvarig för produktionen på ett verkstadsgolv eller inom Försvarsmaktens logistik med ansvar för förråd och materiel. Du kan också vara med i projektgrupper som är kopplade till något särskilt materielsystem.

Du kommer att tillhöra ett arméförband eller flygförband och din arbetsplats är till stor del på ett regemente med både kontorsrum och verkstäder. Arbetsuppgifterna på regementet är relativt rutinartade, men du kommer också att arbeta under mer primitiva former i fältmiljö.

Som person är du är intresserad, kunnig och uppdaterad om vad som händer inom den teknik som hör till ditt område. Eftersom du har en stor kontaktyta – i den egna organisationen, med civila verkstadsentreprenörer och med underleverantörer av reservdelar – är det viktigt att du är socialt kompetent. Du bör också vara drivande så att inga åtaganden faller mellan stolarna.

För att bli teknisk officer väljer du officersprogrammets militärtekniska profil teknisk tjänst. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet. Under termin fyra och fem – utbildas du mot funktion och befattning på Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad. Termin sex är du tillbaka på Karlberg.

Teknisk officer ansvara för teknik inom hjul- och bandfordon, bepansrade fordon, standardlastbilar, vapenmateriel, sambandsmateriel och optiskt materiel samt underhåll, reparationer, reservdelar och ersättningsmaterial, kontakter med verkstad och uppföljning.

Liknande befattningar

Marktekniker elektronik

Huvuduppgiften som specialistofficer inom marktekniker elektronik är att omhänderta, klassificera, laga och utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på radarsensorer, robotsystem, datorer eller radio- och telesystem.

Marktekniker mekanik armén

Marktekniker mekanik underhåller och lagar fordon och vapenmateriel samt utbildar soldater och kollegor.