Som teknisk operatör kan du ha olika kompetenser, fördjupningsområden och du kommer att jobba med den senaste tekniken. Du tillhör ett insatsförband vilket innebär att särskilda krav ställs på din kompetens, utbildning och fysiska status.

Det dagliga arbetet är mycket omväxlande och innefattar allt från teoretisk problemlösning i kontorsmiljö till operationer på fältet.  Du kommer att arbeta med avancerade tekniska system i fält och med fördjupningsfrågor inom ett eget specialområde samt följa utvecklingen i teknikens framkant.

Det är vanligt med resor i Sverige och utomlands. Förbandet har hög insatsberedskap vilket innebär att du kan vara borta under längre perioder och ibland kan du behöva resa med kort varsel.

Uppgifterna som du har kan vara mycket krävande, därför läggs stor vikt vid personliga egenskaper och god hälsa. Fysisk träning kommer vara en naturlig del av din vardag.

Sektionen för operativ teknik (SOT) är en del av Försvarsmaktens specialförband med huvuduppgift att stödja specialoperationer. Förbandet har bred kunskap inom många teknikområden men fokus mot data- och radioteknik.

Rekryteringsprocess
SOT rekryterar årligen under hösten och urvalstester genomförs under våren.

De som bedöms lämpliga kommer att kallas till uttagningstester med fältmässiga, medicinska, psykologiska och tekniska moment.

De som klarar urvalstesterna kommer att påbörja en 12 månaders grundkurs för att därefter gå in som teknisk operatör på förbandet.

Det kan vara du som avgör om en specialoperation lyckas eller inte.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare
  • Genomfört lägst värnplikt eller GMU med godkända betyg
  • Godkända resultat vid alla tester
  • Beredd att genomföra utlandstjänstgöring

Tester

Du som vill bli taktiskt operatör behöver göra extra tester för att bli antagen.

Läs mer