Du spanar oavbrutet över slätten medan du pratar med ledningsofficeren. Sedan satellitlänken gick ner är ni mer sårbara. Först trodde du att fienden hade stört ut er, men så fort du såg loggarna förstod du att utrustningen faktiskt var trasig. Medan ni väntar på hjälp bygger ni ett värn och grupperar för försvar. När reparatörerna anländer kan de mycket väl röja er position.

Som telekrigsofficer är det din uppgift att organisera, utbilda, träna samt verka med ett telekrigsförband. Du är chef eller har en ledande underrättelsebefattning i någon av de olika typerna av enheter.

Grunden i telekrigsförbandens arbete är signalspaning, det vill säga att utnyttja en motståndares signalering till att skapa underrättelser. Exempel på signalspaning kan vara att avlyssna kommunikation mellan motståndare eller att genom pejling bestämma deras läge. Ni kan också använda andra signaler som radar. Oavsett vilken teknik som används är målet att skapa en bild av motståndaren – en underrättelseprodukt. Denna produkt ska göra det möjligt för dig att som taktisk chef fatta rätt beslut.

I vissa enheter ingår även system för att aktivt bekämpa motståndarens signalering – så kallad telestörning. Störning ska göra det svårare för motståndaren att leda sin verksamhet. Även vilseledande signalering kan användas för att försöka lura fienden.

För att kunna fatta taktiska beslut för en telekrigsenhet måste du ha helhetsförståelse för de tele- och datatekniska system som används. Informationsflödet är stort och snabbt och felmarginalen i den resulterande underrättelseprodukten liten. Efter hand breddar du din kunskap inom telekrigsområdet – och även inom exempelvis underrättelsetjänst – ytterligare. Du behåller din roll som beslutsfattare, ledare och chef under hela din yrkesbana.

Eftersom internationella insatser är en naturlig del i varje telekrigsofficers karriär måste du kunna både verka i och leda markstrid samt vara fysiskt stark. De många olika områden som du som officer kan verka i gör att du även måste ha god förmåga att hantera nya miljöer med skiftande klimat, språk och kulturer. Du måste ha lätt för att anpassa dig och oavsett tid och plats driva arbetet framåt.

För att bli telekrigsofficer läser du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet. Under termin fyra och fem utbildas du i funktion och befattning på ledningsregementet i Enköping. Termin sex är du tillbaka på Karlberg.

Telekrigsofficeren arbetar som ledare och utbildare med de tele- och datatekniska system som används för att upptäcka, kartlägga och lägesbestämma motståndare och för att störa kommunikation.

Liknande befattningar

Ledningssystemofficer marinen

Som ledningssystemofficer leder och hanterar du arbetet med olika avancerade radio-, satellit- och kryptosystem som används i flottan.

Specialistofficer telekrig

Specialistofficer inom telekrig arbetar med avancerad teknisk utrustning med att spana på och störa motståndaren samt att utbilda soldater.