Som transportpilot och officer ställs det höga krav på ett stabilt psyke och god fysik. I oroshärdar utomlands med mindre möjligheter till planeringsstöd av flyguppdragen ställs din improvisationsförmåga ofta på prov. Personlig mognad, öppenhet och ödmjukhet är egenskaper som värdesätts högt. Det är en krävande tjänst och lång utbildning som är anpassad med successivt ökande belastning för att du som uttagen ska få optimala möjligheter att bli så bra som möjligt.

BEHÖRIGHETSKRAV

  • Grundkrav
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 2 (B)
  • Samhällskunskap 1 (A)
  • Min-/max längd: cirka 160-190 centimeter, vissa delmått är avgörande

Tester för antagning

Du som är intresserad av pilotutbildningen måste först genomföra pilottest som består av ett antal olika test. Om du är kallad till mönstring kan du göra testerna som en del av mönstringen.

Läs mer om pilottest

OM UTBILDNINGEN

På pilotutbildningen (Försvarsmaktens flygförarutbildning, FFU) läser du de första fyra terminerna vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg. Där läser du också de teoretiska grunderna för att bli officer. Termin fem och sex är grundläggande flygutbildning vid Flygskolan på Malmen i Linköping. Därefter tar du officersexamen och blir anställd.

Efter det följer ett halvår grundläggande taktisk utbildning i Linköping för att sedan fortsätta med drygt ett års utbildning på trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. När du har tagit dina civila flygcertifikat fortsätter utbildningen med typinskolning för det flygsystemet som du ska arbeta i. Flygsystemen kan vara TP 84 Hercules, TP 100 , S 100 D, TP 102, S 102 B eller Boeing C-17. Utbildningsorterna varierar mellan Linköping, Såtenäs, USA och Dubai beroende på aktuellt flygsystem.

HUR ANSÖKER JAG?

Du som är intresserad ansöker först till pilottestet. Om du får godkänt resultat kan du ansöka till pilotutbildningen när ansökan öppnar.

ATT JOBBA SOM TRANSPORTPILOT

Ditt arbete i luften är krävande. Grunden för att utveckla dina färdigheter är övning och åter övning. Därför flyger du regelbundet, dels i skarp verksamhet men även i övningar både i Sverige och internationellt. Tiden på marken ägnas åt planering och utvärdering av flyguppdrag, varvat med idrottspass på arbetstid för att du ska hålla dig i god fysisk form. 

Du blir aldrig fullärd i ditt yrke utan utvecklar hela tiden dina förmågor, både i luften och på marken, såväl nationellt som internationellt.

Dina flyguppdrag kommer att variera beroende på vilket flygsystem du är utbildad i men den internationella arenan är en naturlig del av transportflygpilotens arbetsfält. Du kommer ha en viktig uppgift som pilot i uppdrag som last- och persontransporter, luftburen signalspaning eller att bistå människor som befinner sig i krigs-, kris-, eller nödsituationer.

Under de första åren är du styrman med ett nära samarbete med befälhavaren, kaptenen. Senare har du själv möjlighet att bli kapten. Du ingår i det team som utgör transportflygbesättningen. Teamets uppgifter kan vara att transportera materiel, personal eller att framföra något av de plan som arbetar med signalspaning och underrättelseinhämtning. 

I oroshärdar utomlands med mindre möjligheter till planeringsstöd av flyguppdragen ställs din improvisationsförmåga på prov. Utmaningarna är spännande och bidrar till din personliga utveckling. Ett stabilt psyke och god fysik är av yttersta vikt.

Efter ett antal år i yrket kommer du ha möjlighet att arbeta som flyginstruktör. Om du anses lämpad har du även möjlighet att ytterligare kompetensutveckla dig mot en befattning inom divisionsledningen, där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten. Du jobbar då med långsiktig planering och framförhållning – samtidigt som du fortfarande flyger hela tiden.

Liknande befattningar

Helikopterpilot officer

Som officer kan du, efter flera års flygtjänst, inrikta dig mot att axla uppgifter i en flygledande befattning.

Helikopterpilot specialistofficer

Som specialistofficer är huvuduppgiften flygtjänst och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänst kan du bli flyglärare eller testpilot.

Stridspilot

Som stridspilot flyger du JAS 39 Gripen i olika flyguppdrag. Stabilt psyke och god fysik krävs för att hantera påfrestningarna du utsätts för i flygplanet. Personlig mognad, öppenhet och ödmjukhet är egenskaper som värderas högt. Det är en krävande tjänst och lång utbildning, därför är den anpassad med successivt ökande belastning för att du som uttagen skall få optimala möjligheter att bli så bra som möjligt.