Bataljonen där du tjänstgör befinner sig i ett skogslandskap i norra Sverige. Du sitter i staben och arbetar när bataljonschefen ropar in dig till sitt rum. Hon ska förflytta en av plutonerna längre norrut och nu vill hon veta mer om förutsättningarna. Hur ser terrängen ut? Finns några strategiska grupperingsplatser i området och har plutonen tillräckligt med drivmedel? Du får i uppgift att ta fram ett beslutsunderlag med kort varsel.

Som underrättelseassistent arbetar du med underrättelser, alltså information. Du stödjer bataljonens underrättelsebefäl i deras arbete med att inhämta och sammanställa information, till exempel om motståndaren. Du sköter även varierande typer av stabsarbete. Det kan vara till exempel att:

  • föra en lägeskarta över egna styrkor eller motståndarens framfart
  • sammanställa och bearbeta information som kan användas som beslutsunderlag
  • dokumentera förbandets verksamhet
  • ta emot och registrera personer från andra förband som besöker staben

I denna tjänst är det viktigt att vara analytisk och att ha öga för detaljer. Du ska kunna ta emot och bearbeta information från många olika håll samtidigt och därför är det också en fördel om du har en hög stresströskel. Som underrättelseassistent bör du även vara social som person eftersom du ofta tjänstgör i grupp.

Som för alla soldater är det viktigt att du som underrättelseassistent är bra på att hantera ditt tjänstevapen, Ak 4B. Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i ditt förband och du ska kunna försvara och bevaka stabsplatsen.

Som underrättelseassistent är du specialist och du utbildas av Svenska Lottakåren. Sedan kan du tjänstgöra vid bataljonsstab i Hemvärnet.

Som underrättelsesassistent inhämtar och bearbetar du information för att få en överblick av motståndarens förmåga och verksamhet.

Liknande befattningar

Stabsassistent

En stabsassistent arbetar i en expedition och tar emot frågor och beställningar, planerar arbetspass, samt hanterar blanketter.

Underrättelseassistent

En underrättelseassistent inom flygvapnet tar emot och vidarebefordrar underrättelser samt uppdaterar ett datasystem som är kopplat till en helikopter.