Bakom fiendens linjer har ett fientligt artilleribatteri börjat gruppera för att understödja motståndarens anfall. Du stöttar din chef i att planera sitt uppdrag, för att spana mot områden där motståndarens högvärdiga mål kan tänkas befinna sig. Den obemannade farkosten startar och försvinner ut i natthimlen. Två timmar senare ser du flertalet värmekällor dyka upp i sensorn, efter en kort stunds granskning visar det sig vara en grupperingsplats för motståndarens artilleri. Din chef anhåller om indirekt eld mot platsen. När dammolnet lagt sig, identifierar du snabbt att samtliga artilleripjäser är nedkämpade och farkosten försvinner lika snabbt som den kom.

Du stödjer detta arbete genom rutinmässiga uppgifter i allt från upprättande, planering, inhämtning, bearbetning och delgivning. Du har även tillikauppgifter på gruppen, som exempelvis förare, kulspruteskytt, signalist eller sjukvårdare.

Inom din huvudtjänst kommer du lära dig att bearbeta information från bildalstrande sensorer samt bilddata från obemannade luftfarkoster. Du kommer bli en expert på igenkänning av motståndarens fordon, fartyg och luftfarkoster.

TUAV, Tactical Unmanned Aerial Vehicle, är en unik resurs för Försvarsmakten vilket har gjort att vi är eftertraktade såväl  internationellt som nationellt.

Som underrättelseassistent vid TUAV-plutonen är din främsta arbetsuppgift att vara ett stöd till de officerare som ingår i inhämtningsgruppen och som leder inhämtningen.

Behörighetskrav

Genomförd militär grundutbildning.

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning.

Liknande befattningar

Underrättelseassistent

En underrättelseassistent inom flygvapnet tar emot och vidarebefordrar underrättelser samt uppdaterar ett datasystem som är kopplat till en helikopter.

Underrättelseassistent Hemvärnet

Som underrättelsesassistent inhämtar och bearbetar du information för att få en överblick av motståndarens förmåga och verksamhet.

Underrättelseledare sensor radar

Som specialistofficer och underrättelseledare inom luftvärn sensor ansvarar du för en radarstation med uppgift att lokalisera luftfarkoster.