En soldat har skadats i samband med en insats utomlands, och måste snabbt föras till sjukhus med helikopter för vidare vård. Du har till uppgift att hjälpa underrättelseofficeren i arbetet med att planera transporten. Du hanterar flygunderrättelser och uppdaterar planeringssystemet som är kopplat till helikoptern, så att piloten får information om aktuella hot längs helikopterns färdväg. Tempot och informationsflödet är högt, men allting går bra och den skadade soldaten förs säkert till sjukhuset.

Som underrättelseassistent i ett insatsområde tar du hela tiden emot ny information och har därför mycket att göra, medan tempot är betydligt lugnare på hemmaplan. Arbetsuppgifterna är däremot alltid samma: du tar emot information och underrättelser och vidarebefordrar till den som behöver det. I din vardag hanterar du in- och utgående handlingar med både öppen och hemlig information.

Du arbetar också med ett planeringssystem som kallas ”mission support system”, vilket är ett datasystem som är kopplat till en helikopter. Med hjälp av det systemet planerar du flyguppdraget. Du för in information i systemet om hotbilder i området, eller annat som kan påverka helikopterns färdväg.

Ytterligare en viktig uppgift är att stödja helikopterbesättningen i omfallsplanering. Det går ut på att komma fram till hur besättningen, beroende på hotbilden, ska agera för att få så bra förutsättningar som möjligt att överleva och ta sig från platsen om helikoptern måste nödlanda eller av någon anledning går sönder.

Du följer också upp uppdragen genom att höra med besättningen om hur allt har gått, och den informationen rapporterar du sedan vidare.

Som underrättelseassistent samarbetar du främst med underrättelseofficeren, som också är din chef. Indirekt jobbar du även med helikopterbesättningen och övriga medlemmar i Mission Support Team, MSE, som är den organisation som arbetar med flyguppdragsplanering.

 

En underrättelseassistent inom flygvapnet tar emot och vidarebefordrar underrättelser samt uppdaterar ett datasystem som är kopplat till en helikopter.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Underrättelseassistent Hemvärnet

Som underrättelsesassistent inhämtar och bearbetar du information för att få en överblick av motståndarens förmåga och verksamhet.