Regnet av artillerigranater upphörde plötsligt och oväntat. Insatsen har varit påfrestande och senaste dygnets tystnad har gjort soldaterna än mer nervösa. Insatsledaren sitter vid datorskärmarna och följer en helikopter på rekognosceringsuppdrag. Plötsligt visar din radar en “unmanned aerial vehicle”, en drönare, på väg mot lägret. Du tar genast kontakt med en robot 70-grupp som reagerar snabbt och kan skjuta ned den utan att någon skadas.

Huvuduppgiften för dig som är specialistofficer vid luftvärnet är att vid en insats tillsammans med din grupp skydda egna markförband, camper och civilbefolkning mot luftangrepp. Ni jobbar med att lokalisera luftfarkoster med olika sensorsystem.

Som specialistofficer med inriktningen luftvärn sensor jobbar du i något av radarsystemen PS90 och UndE23. PS90 är en spaningsradar och Und23 är en radarstation som sammanställer information och skickar den vidare.

Som underrättelseledare är din uppgift att hitta mål och skicka informationen till TCC. Du ger order när radarstationen ska sända eller vara passiv.

Som nyanställd specialistofficer jobbar du på en pluton. Du utbildar soldater samtidigt som du själv tränas i din befattning. Du har ett stort ansvar för det materiel du använder – radar, sambandsmateriel, datautrustning. Din arbetsplats är på en kasern eller i fält.

Du vistas mycket utomhus och verkar i vitt skilda miljöer och klimat, från skog till städer. Arbetet kan sammanfattas med att du leder och utbildar din grupp och dig själv såväl på kaserngården som utomlands på missioner. Du bör vara stresstålig, lugn och stabil men också fysiskt stark.

Vid behov eller efter önskemål har du möjlighet att via olika yrkes- och befattningskurser ytterligare specialisera dig inom ditt område.

Utbildningen till specialistofficer inom luftvärn sensor genomförs under tre terminer. De första två terminerna – den generella delen av utbildningen – genomförs på Markstridsskolan i Kvarn. Där studerar du huvudämnena krigsvetenskap, militärteknik, militärt ledarskap och fysiskt stridsvärde. Kurserna syftar till att ge dig en grundutbildning som instruktör och yrkesman inom mer generella delar av officersyrket.

Den sista terminen läser du vid Luftvärnets stridsskola i Halmstad. Under den terminen genomförs den funktions- och befattningsspecifika delen av utbildningen. Du läser då kurser som riktar sig mot din kommande yrkesbefattning som specialistofficer inom luftvärn sensor. Därefter anställs du på Luftvärnsregementet i Halmstad.

Som specialistofficer och underrättelseledare inom luftvärn sensor ansvarar du för en radarstation med uppgift att lokalisera luftfarkoster.

Liknande befattningar

Artilleriradargruppchef

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att med olika metoder ta ut koordinaterna för var målet befinner sig för att vidarebefordra dessa till stridande enheter.

Luftvärnet - insatser på marken och i luften

Luftvärnets uppgift i Försvarsmakten är att övervaka luftrummet, och att upptäcka och bekämpa hot som kommer från luften.