Brigadens spaningsförband på marken har fått kontakt med motståndarens front. Högre chef vet att motståndaren snart kommer kalla in indirekt eld. Ni behöver snabbt ta reda på var dem grupperar. Inhämtningsledaren får uppgiften och bryter ner den till underrättelseofficeren. Du börjar planera ditt uppdrag, för att spana mot områden där motståndarens högvärdiga mål kan tänkas befinna sig.

Bakom fiendens linjer börjar samtidigt ett fientligt artilleribatteri gruppera för att understödja motståndarens anfall. Den obemannade farkosten startar och försvinner ut i natthimlen. Två timmar senare dyker flertalet värmekällor upp i sensorn, det visar sig vara motståndarens grupperingsplats. Underrättelseofficeren anhåller om indirekt eld mot platsen. När dammolnet lagt sig, identifieras samtliga artilleripjäser som nedkämpade och farkosten försvinner lika snabbt som den kom.

Som underrättelseofficer på TUAV-plutonen tillhör du inhämtningsgruppen. Gruppen består av inhämtningsledare, bildtolkar, underrättelseassistenter och driftledare. Inhämtningsgruppen bearbetar bilddata från obemannade flygfarkoster och andra bildalstrande sensorer till underrättelser. Underrättelserna omsätts sedan för att ge ett optimalt beslutsunderlag för chefer på alla nivåer.

Förutom att lösa din huvudtjänst kommer du även att lösa ut andra befattningar så som gruppchef eller ställföreträdande gruppchef.

TUAV (Tactical Unmanned Aerial Vehicle) är en unik resurs i Försvarsmakten vilket gör oss eftertraktade både internationellt och nationellt.

Som underrättelseofficer är din främsta uppgift att vara ett stöd till inhämtningsledaren vid inhämtning, bearbetning, producering samt delgivning. Du kommer även själv att planera och genomföra uppdrag.

Liknande befattningar

Underrättelseassistent

En underrättelseassistent inom flygvapnet tar emot och vidarebefordrar underrättelser samt uppdaterar ett datasystem som är kopplat till en helikopter.