Du och din grupp framrycker tyst i ett insatsområde. Det är mitt i natten, men med era bildförstärkare ser ni allt som händer mellan träden. Kroppen värker av den tunga ryggsäck du nu har burit i två dygn. Samtidigt med det första morgonljuset når ni äntligen fram till området där ni ska ha er observationsplats. Tält och sömn får vänta, först av allt ska kommunikationen med förbandets chef upprättas.

Din främsta uppgift som underrättelsesoldat är att ta reda på information om motståndaren. Din grupp tar sig till fots eller med transport till det område ni ska verka inom. Ni spanar dolt från en punkt eller under förflyttning. Informationen ni inhämtar ligger till grund för beslut högre upp.

Du utbildas i att använda kommunikationsutrustning och optisk materiel, som kikare och bildförstärkare, så att du kan arbeta även i mörker. Din befattning är unik i din grupp, du blir alltså gruppens specialist på ett visst område. I varje grupp finns befattningarna sjukvårdare, prickskytt, signalist och fältarbetssoldat. Du arbetar alltid i grupp eller i stridspar två och två.

När din grupp verkar långt bakom fiendens linjer ska ni kunna lösa stridsuppgifter som att frita personer (gisslan), spränga broar, eller slå ut andra viktiga samhällsfunktioner. Din tjänst är då samma som för en jägarsoldat.

Dina kunskaper och färdigheter ska kunna användas för internationella fredsbevarande insatser. När du inte övar dig i din befattning jobbar du med vanliga soldatuppgifter, exempelvis vård av din personliga utrustning och fysisk träning.

Som underrättelsesoldat ingår du in en spaningsgrupp som inhämtar information om motståndaren genom spaning från en och samma plats eller då ni förflyttar er.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Spaningssoldat lätt bataljon

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.

Underrättelseassistent

En underrättelseassistent inom flygvapnet tar emot och vidarebefordrar underrättelser samt uppdaterar ett datasystem som är kopplat till en helikopter.