En by i ett konfliktområde har tagits över av rebeller. Medan marktrupperna rycker fram för bestrida dem ska du ge understödjande eld mot fienden. Ni var tre helikoptrar innan en lämnade för att undsätta en skadad soldat. I ögonvrån ser du en solkatt i skogsbrynet nedanför helikopterkollegorna. Fienden måste ha satt upp luftvärn. Du byter några ord med piloten. Högsta prioritet blir att skydda kamraterna. Ni omgrupperar och kan med en gemensam ansträngning oskadliggöra vapnet.

Dina uppgifter som uppdragsspecialist utför du mest i flygande tjänst. Du ingår i en av tre helikopterbesättningar i en flygstyrka.

Under ett flyguppdrag kan du ha olika roller som understödsskytt, sjukvårdare, vinschoperatör, ytbärgare eller kabinansvarig. Vilket jobb just du gör beror på typ av helikopter, uppdrag och hur bra du passar för de olika rollerna.

Jobbet är stundtals mycket intensivt och du måste kunna vara uthållig och alert även under långa perioder av ansträngning.

Flygstyrkechefen är din närmaste chef och besättningen är din primära arbetsgrupp. Den kan bestå av piloter, uppdragsspecialister och tekniker.

Tillsammans löser ni uppdrag av olika svårighetsgrad, dag som natt. Ofta jobbar flera besättningar i förband för att lösa uppdragen tillsammans.

Att jobba i besättning kräver god samarbetsförmåga, ödmjukhet, omtanke, självinsikt, högt säkerhetstänkande och sist men inte minst, hög personlig färdighet. Det är också viktigt att du är flexibel, driven och fysiskt stark.

Uppdragsspecialisten arbetar i en helikopterbesättning som löser olika strids- eller räddningsuppgifter under övningar och insatser.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer